Kommer barna tilbake til skolen?

For første gang siden 1990-tallet øker global fattigdom. Før koronakrisen hadde hele 9 av 10 barn og unge  i verden tilgang til  utdanning. Men nå har ikke foreldrene lenger råd til å betale for skolegang.

Slik rammer koronakrisen