Slik bruker vi pengene

Som bistandsorganisasjon får vi ofte spørsmål om hvordan vi bruker pengene. Vanlige spørsmål kan være ‘hva er administrasjon?’, og ‘hvordan defineres formål?’ Her finner du noen svar.

Formål

Vårt formål er todelt:

  1. Å bekjempe fattigdom
  2. Drive holdningsskapende arbeid

Vi hjelper mennesker ut av fattigdom, og formidler bistand som sikrer mottakerne en reell innflytelse gjennom deltakelse i utviklingsprosesser. I tillegg driver vi informasjons- og holdningsskapende arbeid om Nord-Sør-spørsmål for å øke interessen for utviklingsarbeid blant den norske befolkning.

Vi har en desentralisert struktur, med ansatte både på hovedkontoret i Kristiansand og ved regionskontorene. Noen av de ansatte i Norge jobber direkte med formålet, blant annet med kunnskapsoverføring og prosjektutvikling. Dette gjør de i samarbeid med våre lokalt ansatte i prosjektlandene, lokalsamfunn og styresmakter. Det analyseres og tas strategiske valg, for å sikre bærekraftige resultat.

Kostnadene tilknyttet vårt formålsarbeid fordeles slik (2020): 

 

Innsamling

Innsamlingskostnader er kostnader knyttet til innsamling av penger i Norge, som innkjøp og anskaffelser av tjenester, salgskostnader og markedsføring.

Administrasjon

Administrasjon innebærer alle kostnader som ikke er knyttet til våre program-aktiviteter. Det vil si generell administrasjon, regnskap, bokføring, ICT, kostnader tilknyttet styre og råd.