Bli fast giver

Noe av det mest effektive du kan gjøre for å bekjempe fattigdom, er å være fast giver hos en organisasjon du stoler på. 

Har du lyst til å være med på noe meningsfullt og sette et positivt avtrykk? Her har du en mulighet til å være med på å skape varige endringer i menneskers liv.

Fast givertjeneste gir forutsigbarhet i gaveinntekter, noe som igjen er viktig for å kunne planlegge arbeidet på en mest mulig fornuftig måte. 

Slik kan du hjelpe dem som trenger det aller mest!

Det nytter!

Vi drømmer om en verden uten fattigdom.
- Umulig, sier kanskje noen. Men den stoltheten og verdigheten vi ser hos hvert menneske som selv kjemper seg ut av fattigdom, er vårt bevis på at arbeidet virker.

Som fast giver bidrar du til at fattige mennesker får utdanning og jobbmuligheter. Du bidrar dermed også til samfunnsbygging - slik at flere får muligheten til selv å kjempe seg ut av fattigdom. 

Du bestemmer selv hvor mye du vil gi hver måned.