Professor Trond Randøy fra Universitetet i Agder (UiA)
Det er viktig å ha med næringslivet på laget når vi snakker om og arbeider for å bekjempe fattigdom, sier professor Trond Randøy ved Universitetet i Agder.

Sammen om grønne jobber

Hvordan kan næringsliv og bistand jobbe sammen for å utrydde fattigdom?

Hvordan kan næringsliv og bistand jobbe sammen for å utrydde fattigdom? Det var tema da de sammen med forskning og politikk møttes på et miniseminar i byhallen i Kristiansand. Arrangementet ble holdt i forbindelse med miljøuka i Kristiansand i oktober 2020. 

Klimaendringer og klimaødeleggelser er kanskje det som nå aller mest truer vår innsats for å bekjempe fattigdom.

– Vi har kunnskap og kompetanse, bistanden har kontaktene og kjenner land og kultur. Sammen kan vi få til mye, sa økonomisjef Lars-Erik Harv i Returkraft i Kristiansand. På lag med Strømmestiftelsen arbeider selskapet, sammen med flere andre aktører, om et søppelprosjekt med resirkulering av plast i Mali.  

Les om vårt samarbeid med næringslivet.

Statssekretær i Utviklingsdepartementet Aksel Jakobsen var med på direkte link fra Oslo. Han la vekt på hvor viktig det er å forsterke det grønne skiftet som nå skjer, og understreket næringslivets viktige rolle i dette. Han sa også at koronapandemien har satt bærekraftsmålene og kampen mot fattigdom flere år tilbake, og vil ta flere millioner mennesker ut i fattigdom. 

– Klimaendringer og klimaødeleggelser er kanskje det som nå aller mest truer vår innsats for å bekjempe fattigdom. For å snu denne utviklingen trenger vi næringslivet med på laget, sa Jakobsen. 

Med på seminaret fra var også professor i internasjonal business og økonomi Trond Randøy fra Universitetet i Agder, og administrerende direktør Olav Woie i selskapet Team Teck. Selskapet leverer blant annet forbrenningsovner til maritim sektor og kan også levere ovner som forbrenner plast og avfall, for eksempel til Mali. 


 

Ønsker din bedrift å støtte jobbskaping? Gi en bedriftsgave!