RE:ACT mener: Sirkulær økonomi - bedre for alle

2019 RE: ACT General Meeting
RE:ACT er strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon, et fellesskap der ungdom utfordres til å engasjere seg i temaer knyttet til miljø, bærekraft og integrering.

- Vårt forbruk påvirker miljøet og menneskerettigheter. Det har skapt større forskjell mellom rike og fattige land, mener Marianne Sønsteby i vår ungdomsorganisasjon, RE:ACT.

RE:ACT logo

Sirkulær økonomi og avfallshåndtering kan regnes som nåtidens viktigste miljø- og klimatiltak. Sirkulær økonomi er basert på at økonomien beveger seg i sirkel i stedet for lineært. Hovedpoenget er å forlenge levetiden på produkter og ressurser.
Målet med sirkulær økonomi er å skape minst mulig avfall - og utnytte alle ressurser best mulig. Det handler om å sette råvaren inn i en produksjon. Varen som blir produsert blir brukt, og i stedet for å bli kastet når den er utbrukt blir den resirkulert, og blir et nytt produkt. Dette er sirkulær økonomi.

 

Motsatsen til den sirkulære økonomien er den lineære, en produksjonsform som fortsatt preger det moderne samfunnet. I en lineær økonomi foredles råvarene til produkter som brukes til de er ødelagte, og så blir de gjort til søppel. Strømmestiftelsens pilotprosjekt med å skape grønne jobber i Mali, gjennom innsamling og gjenvinning av plast, er et tydelig eksempel på hvordan sirkulær økonomi fungerer.

Hvorfor sirkulær økonomi?
De siste 50 årene har samfunnet vårt fått store utfordringer i og med at vi produserer mer enn hva vi trenger. Det har gitt oss global oppvarming og store klimautfordringer, og vi har fått mye mer avfall enn hva dagens lineære system klarer å håndtere. Plasten i havet og store søppelberg i utviklingsland kan i stor grad skyldes dette. Utfordringene er store, og EU har nå sagt at de vil forsøke å komme frem til en løsning på hvordan vi kan møte disse.

EU har sett nytten av hva en sirkulær økonomi kan bidra med, og de har endret sin strategi og utarbeidet en tydeligere plan som fremmer miljø og økonomisk vekst. De setter søkelys på sirkulære løsninger innen håndtering av avfall og materialer, noe som vil gi en bedre utnytting av ressurser. Det vil spare miljøet og skape flere arbeidsplasser.

Arrangementet SIRKULÆR21, der flere bedrifter som jobber med å finne tekniske løsninger på klimautfordringene våre deltar, sier det er stor interesse for å finne løsninger på hvordan vi kan få ned ressursforbruket. Sirkulær økonomi ble trukket fram av flere bedrifter og pekt på som en god måte å redusere forbruk.

Forbruk av ressurser
Vårt forbruk påvirker miljøet og menneskerettigheter. Det har skapt større forskjell mellom rike og fattige land. En overgang til sirkulærøkonomi vil gi oss store positive endringer som vil bety mye for mennesker og miljø. Et skifte vil gi store muligheter til å tenke nytt, til innovasjon og utvikling av ny teknologi, og det vil føre til en mer miljøbevisst tenkning rundt selve produksjonen av produktene.
Forsøpling er et stort globalt problem, og det angår oss alle. En sirkulær økonomi vil bidra til å redusere forsøpling. Det vil redusere forbruket av råvarer og slik gjøre noe med våre forbruksvaner, og dermed kanskje også gjøre vårt klimafotavtrykk noe lettere.

Kilde: Sawyer,n,d.


Tekst: Marianne Sønsteby, leder for internasjonalt utvalg i RE:ACT


Les mer om vår ungdomsorganisasjon, RE:ACT