2020 South Sudan ECCE Solar Radios
Elever i landsbyen Kuron i Sør-Sudan har undervisning med lærer Catharine, som viser frem den nye solcelleradioen de kan bruke når ikke de kan komme på skolen. Foto: Strømmestiftelsen, Sør Sudan

Vi trenger flere lærere i kampen mot fattigdom

Aldri har behovet for lærere vært større. Likevel forblir lærernes status lite anerkjent.

Like før jul i fjor ble 79 lærere uteksaminert fra lærerskolen i Aweil, nord i Sør-Sudan. Det var en høytidelig seremoni på tampen av et turbulent år, hvor alle fikk ta imot sitt velfortjente vitnemål. Det hele skjedde midt i en pandemi, midt i et land med politisk uro og stor mangel på kvalifiserte lærere.

Og det beste av alt: De fleste av lærerne hadde allerede sikret seg jobb. Strømmestiftelsen driver lærerutdanning ved fire lærerskoler i landet, og våre kolleger i Sør-Sudan sendte oss bilder fra den flotte seremonien. Midt i et nedstengt Norge var det nesten uvirkelig å se. Et lyspunkt for alle ansatte.

2021 teacher students exam South Sudan
79 lærere ble uteksaminert fra lærerskolen i Aweil, nord i Sør-Sudan. Det var en høytidelig seremoni på tampen av et turbulent år, hvor alle fikk ta imot sitt velfortjente vitnemål. Foto: Strømmestiftelsen/Sør-Sudan

Men livet som lærer i Sør-Sudan er ikke bare lett, med lave lønninger, dårlige arbeidsforhold og sprengt kapasitet på skoler i dårlig forfatning. Solskinnshistorien fra Aweil gjenspeiler heller ikke realitetene globalt, ikke minst i de fattigste landene. I dag markeres Verdens lærerdag, og FN-organisasjonen UNESCO setter i år søkelyset på hvordan pandemien har forsterket de store utfordringene for læreryrket.

Aldri har behovet for lærere vært større. Ifølge UNESCO trenger vi minst 69 millioner flere lærere globalt for å nå FNs bærekraftsmål 4 om å sikre god grunnskoleutdanning for alle innen 2030. Mangel på kvalifiserte lærere er mest akutt i Afrika Sør for Sahara. Allerede før pandemien manglet 70 prosent av landene nok lærere på barneskolenivå, og 90 prosent manglet nok lærere på ungdomskolenivå.

Høy befolkningsvekst og en svært ung befolkning gjør ikke behovet mindre med årene som kommer. Antall barn mellom 6 og 15 år er ventet å øke med 60 prosent de neste 30 årene. UNESCO anslår derfor at denne regionen må rekruttere 17 millioner lærere innen 2030. I tillegg kommer behovet for kvalifiserte lærere på førskolenivå og innen høyere utdanning.

FNs bærekraftsmål 4 skal sikre god kvalitetsutdanning for alle innen 2030. Kvalitet er et nøkkelord her. Det hjelper ikke å få flest mulig barn på skolen dersom ikke de lærer noe. Kvalitet i utdanningen er avgjørende for å komme seg ut av fattigdom: Det skaper grunnlaget for ferdigheter og kunnskap som hjelper deg til økonomisk utvikling senere i livet.

03
Da koronapandemien stengte skolene i Uganda i fjor, stod firebarnsmoren Rosette igjen uten jobb og inntekt. Hun har nå startet undervisning hjemme. Foto: Sofi Lundin, Uganda

Pandemien har vært en viktig påminnelse om lærernes nøkkelrolle i å sikre at barn og unge faktisk lærer noe på skolen. I løpet av pandemien har det vært utprøvd mange nye digitale hjelpemidler for å kompensere for undervisning i klasserommet, men digitale hjelpemidler kan aldri erstatte en god lærer. Utallige rapporter har stadig bekreftet at lærere har en direkte innvirkning på elevenes trivsel og kunnskapen de tilegner seg, og at lærerkvalitet er den viktigste faktoren som påvirker elevenes resultater på skolen.

Likevel forblir lærernes status lite anerkjent. Verdens lærerdag skal motvirke dette, og det er ikke uten grunn at Strømmestiftelsens kontor i Øst-Afrika har invitert til storslått feiring av lærere i dag. Deres beskjed er klar: Dersom ikke læreryrket gjøres mer attraktivt, vil verden aldri klare å skaffe nok lærere eller å sikre kvalitetsutdanning for alle innen 2030. Lærernes status må styrkes både når det gjelder arbeidsforhold og lønn. Dette må også gjenspeiles i koronavaksineringen, slik at skolene kan gjenåpne permanent. Å prioritere lærere i vaksinekøen er en viktig kampsak for våre kolleger i Bangladesh i disse dager, hvor skolene nettopp har åpnet igjen for første gang på 18 måneder. Kun 21 av 197 land har prioritert lærerne i vaksinekøen så langt, meldte UNESCO i sommer.

Med andre ord: Lærernes rolle i kampen mot fattigdom er undervurdert. Vi håper derfor den nye regjeringen vil satse sterkt på utdanningsbistand, med en helhetlig tilnærming som også bidrar til å styrke satsingen på lærerne. Bare på den måten kan vi sikre alle barn og unge en kvalitetsutdanning og forhindre at læringsgapet vokser enda mer frem mot 2030.

Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen
Denne kronikken ble opprinnelig publisert i Avisen Dagen, 5. oktober 2021