Når krisen rammer

asle-stalleland
Det sosiale sikkerhetsnettet som sørger for oss når krisen rammer er kanskje den største forskjellen på Norge og flere av landene der Strømmestiftelsen jobber, sier Asle Stalleland, kommunikasjonsrådgiver i NAV.

Da koronakrisen rammet Norge midt i mars, var tallet på arbeidsledige rundt 100 000. Få uker senere hadde koronapandemien slått hardt fra seg, og ledigheten hadde økt til nærmere 450 000. Nå synker ledigheten, og i begynnelsen av august var det ca. 230 000 uten jobb i Norge.

Globalt er tallet imidlertid et helt annet. Bare i andre kvartal i år kan så mange som 400 til 480 millioner arbeidsplasser ha gått tapt, ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Følgene av å miste jobben er dramatisk for den som opplever det uansett hvor du bor, men er du fattig og bor i et fattig land, kan konsekvensene være enormt mye større fordi det ikke finnes sosiale sikkerhetsnett og stønader slik vi er vant med.

Bunnløs fattigdom. Når en arbeidstaker i Norge av ulike grunner mister jobben, har han rett på stønad. Har du hatt inntekt på rundt 200 000 kroner eller mer de siste årene, har du rett på dagpenger i inntil to år. Har du tjent mindre, kan du få dagpenger i ett år. Og kommer du ikke i arbeid igjen etter at du har gått to år ledig, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp.

– Å miste jobb og inntekt er dramatisk for alle som opplever det, enten en bor i Norge eller i et fattig land. Tryggheten er borte, usikkerhet oppstår og for svært mange vil bunnløs fattigdom være resultatet. Hvordan skal jeg betale regningene mine, skolepengene til barna, medisinen jeg trenger og maten vi må ha? Men mister du jobben i Norge har vi systemer som skal ta vare på oss, sier kommunikasjonsrådgiver i NAV, Asle Stalleland.

Solidaritet.  – Vi lever i et samfunn som er bygd opp der solidaritetstanken har vært langt fremme, og det å ta vare på fellesskapet gjennom sosiale ordninger har fått stor betydning, sier Asle Stalleland. Han har erfaring fra arbeid med bistand, i organisasjoner som Strømmestiftelsen og Kirkens Nødhjelp. I møte med fattige land med helt andre regimer er det ikke vanskelig å se hvor privilegerte vi er som bor i Norge og som har et sosialt sikkerhetsnett som trer i kraft når ulykker skjer.

Sosial trygghet. – Da jeg arbeidet med bistand var det mange i landene vi arbeidet i som spurte meg hva som skal til for å få til de samme sosiale systemene som vi har i Norge. Et av svarene mine var at de måtte arbeide med å velge politiske ledere som arbeider for å skape sikkerhet og sosial trygghet for alle innbyggere. Vi har oljen som har gjort oss rike. Svært mange fattige land er også rike på naturressurser og har store verdier som kunne gjort dem rike. Men i stedet for å komme fellesskapet til gode havner ofte mye av disse verdiene i politikernes lommer, eller blir brukt i interne kamper om ressurser, posisjoner, korrupsjon til egen berikelse.

Mens vi i Norge har en helt annen virkelighet med stabilitet og en høy grad av tillit i befolkningen. Det er altså ikke bare oljen og oljepengene våre, men fremsynte politikere som tenkte lenger enn til seg selv og til sine nærmeste, som har gitt oss den sosiale tryggheten vi har. Dette gjør at vi blir tatt godt vare på når krisen rammer. Og samtidig vil NAV gjøre det de kan for å hjelpe tilbake i arbeid, sier Stalleland.

Tekst Egil Mongstad