2019-burkina-faso-gronn-jobb-pult
Vi arbeider nå med et pilotprosjekt for grønne jobber for et ungt jobbmarked, gjennom resirkulering av plast til skolepulter.

Mot et grønnere jobbmarked for unge

Behovet for nye arbeidsplasser er enormt i Mali, hvor halvparten av befolkningen er under 16 år. Første fase av Strømmestiftelsens arbeid med å skape grønne jobber er nå i gang.

 – Det er mange grunner til at verden trenger en grønn omstilling. I Strømmestiftelsen er vi opptatt av å bekjempe fattigdom. Å få på plass mer bærekraftige og anstendige arbeidsplasser er en vei mot dette målet. Vi må imøtekomme de aller mest sårbare og deres behov, og bidra til å sikre en rettferdig og bærekraftig fremtid, sier Tore Martin Herland, rådgiver for økonomisk inkludering i Strømmestiftelsen.

Et synlig eksempel på de globale miljøutfordringene er økt flyt av søppel og mangel på gode systemer for avfallshåndtering i mange utviklingsland, som for eksempel Mali. I Mali er også hele 50 prosent av befolkningen under 16 år, og 300 000 jobber må skapes årlig de neste årene. Med kompetansehjelp fra norske aktører som Norsk Gjenvinning og Returkraft, vil Strømmestiftelsen ta tak i disse utfordringene og samtidig bidra til nye jobbmuligheter for de aller fattigste.

– Til tross for sikkerhetsutfordringer i regionen, med nylig militærkupp i Mali, har vi startet med Vest-Afrika som følge av de store avfallsproblemene og det enorme behovet for arbeidsplasser.  Vi tester ut løsninger i tett samarbeid med lokale myndigheter og partnere, forteller Herland.

Får opplæring i resirkulering og gjenvinning. Første del av pilotprosjektet startet i februar i byen San i Ségou-provinsen. Her har en gruppe ungdommer fått opplæring ved et gjenvinningsanlegg i Burkina Faso, der de smelter om plast og lager skolepulter av plastsøppel. Nå er den første produksjonsenheten på vei opp i San, hvor rundt 20 ungdommer skal jobbe. Kvinner i Strømmestiftelsens spare- og lånegrupper har fått opplæring i innsamling av plast, hvor de skaffer seg inntekt gjennom innsamling av plastavfall fra gater og fyllinger. Dette leveres til gjenvinning ved produksjonssenteret.

– Som følge av koronakrisen ble både opplæring og oppstart utsatt, men utstyret er nå på plass. I samarbeid med Ingeniører Uten Grenser jobber vi videre med å forbedre både produksjonsprosessen og selve skolepultene. Ungdommene skal også få opplæring i entreprenørskap, forteller Herland. Ved produksjonsenheten i San skal det samles inn rundt 30 tonn søppel årlig, som igjen skal produsere 800 skolepulter.

Utvider prosjektet. Et tilsvarende pilotprosjekt skal starte i hovedstaden Bamako. Her er planen også å sette i gang med innsamling og resirkulering av bioavfall, samt få på plass et eget miljøvennlig forbrenningsanlegg for restavfall.

– Dette er bare starten. Vi vet at det er store behov for grønne jobber. Arbeidsledigheten er høy, og miljøutfordringene øker både i Vest-Afrika og i hele verden. Vi håper og tror at vi kan utvide konseptet til andre land vi jobber i, sier Herland.


Tekst: Kristin Marie Skaar

Fakta

En grønn jobb er en generell betegnelse på anstendig arbeid som også gagner miljøet, for eksempel ved produksjon av varer eller tjenester som er bærekraftige og miljøvennlige og som tar vare på naturressursene.