Gå til innhold Gå til navigasjon

Hvorfor bry deg

steinhugger

Visste du at...

Fattigdom
736 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom i dag (2020), og må klare seg for under 1,9 dollar dagen.
Skolegang
Mer enn ett av fire barn i utviklingsland er forventet å slutte før de har fullført skolegangen.
Jobbmuligheter
Halvparten av alle arbeidsledige i verden er mellom 15 og 24 år (73 millioner).
Barneekteskap
1 av 5 jenter under 18 år giftes bort hver dag. Årsakene kan være fattigdom og liten kjennskap om rettigheter.

Hvorfor bry deg?

Risikoutsatte barn

Er du barn i Strømmestiftelsens prosjektland, er sjansen stor for at du er en av mange som er trengt inn i et hjørne av tapt skolegang, utrygghet hjemme, få voksne forbilder og stengte dører.

Et liv på gata, et altfor tidlig ekteskap, en voldelig gjeng, menneskehandel og misbruk er alle reelle farer. Barneekteskap, trafficking til slaveri eller sexhandel, rekruttering til fundamentalistgrupperinger – mange står klare til å utnytte disse barna. Ofte mangler de voksne forbilder. Skolefrafallet er høyt.

Gutt fra Bangladesh.
Jente ved symaskin, Bangladesh.

Jobb gir muligheter

Er du mor eller far og ikke har jobb, klarer du ofte ikke skaffe nok mat til barna dine. Du har heller ikke råd til å sende dem på skolen. Kanskje kan du ikke hjelpe dem med leksene, fordi du selv ikke kan lese eller skrive. Ofte må du låse barna inne hjemme alene mens du selv drar ut hele dagen for å skaffe en inntekt.

Livet er uforutsigbart, du og barna dine lever fra hånd til munn. Det finnes ikke rom for uforutsette utgifter, som penger til nødvendige medisiner hvis noen blir syke. Du drømmer om at de skal få et bedre liv enn deg. Hvis du bare hadde hatt en jobb!

Grensesprengende muligheter

Mangelen på jobb svekker status og hindrer både barn, ungdom og voksne i å være med på å skape utvikling. Problemet stopper ikke ved et lands grenser.

Ungdom mangler skolegang, praksis og yrkeserfaring. Voksne mangler lese- og skrivekunnskaper og tilgang til finansielle tjenester som sparing, lån og forsikringer. Alle trenger tro på seg selv og trygge nettverk som kan styrke dem.

Dette gjør Strømmestiftelsen noe med.

Gutta løper langs rismarkene i Bangladesh.

Hva skjer med pengene du gir?

Vi sier at med jobb og inntekt hadde ikke en mor trengt å forlate eller selge barna sine. Hvordan kan vi si dette? Jo, fordi vi har sett hva en jobb kan bety for en mor:

32010-money-per-fronth-04
Strømmestiftelsen kommer til landsbyen. En fattig kvinne full av ideer og stå-på-vilje får et lån og en mulighet til å skape seg en jobb. Sammen med lånet får hun opplæring i et yrke og kunnskap om rettigheter og helse.
Egg i en krukke
Hun bestemmer seg for å kjøpe ei høne for pengene hun har lånt. Høna legger egg som hun selger videre. Hun investerer i flere høner og øker inntektene. Nå har hun råd til å forsørge familien sin og sender barna på skolen.
Jente, Bangladesh.
Livet smiler og økonomien vokser. Hun får råd til medisiner, sender barna på skole og skaper en tryggere framtid for hele familien. Gründeren ansetter andre i landsbyen. En bærekraftig utvikling er i gang.
Lite barn med mammaen sin, Bangladesh.
Barn får være barn. De slipper å selges, slave eller giftes bort. De voksne får et levebrød og slipper å ta umenneskelige valg som skader barna. En jobbmulighet, med resultater som vil ha stor betydning for mange.