Filantropi og stiftelser

Strømmestiftelsen gir mulighet for stiftelser og filantroper til å engasjere seg i fattigdomsbekjempelse.

Vi har mer enn 10 års erfaring med å arbeide tett med filantroper, deres stiftelser og familier.
Det er viktig for oss å anerkjenne behovet for tilpasset samarbeidsform og oppfølging.

Forandre videre herfra
Vårt fokus er å være et naturlig bindeledd mellom enkeltpersoners behov eller den enkelte stiftelses mandater, helt frem til endringen som skjer i hver enkelt menneskes liv i prosjektene.

Vi kjennetegnes på høy kvalitet, tilstedeværelse og solid leveranse med fokus på relasjonsbygging. Samarbeidsformen ivaretar eventuelle behov for anonymitet eller lav offentlig profil.  

For mer informasjon, ta direkte kontakt med leder av marked og nettverk, Hege Kristoffersen Olsen.

Hyggelige tilbakemeldinger

sissel-leire-2015-2_kruse-smith-stiftelsen (797x744)

Kruse Smith Stiftelsen

«For Kruse Smith Stiftelsen, som er en liten stiftelse, er det avgjørende å finne partnere som arbeider profesjonelt og strategisk for å bekjempe fattigdom i verden. Det gjør Strømmestiftelsen. De rapporterer forståelig, er tilgjengelige, og mest viktig av alt: De bruker kunnskap og midler der det trengs – i sør.»

Sissel Leire,
Styreleder Kruse Smith Stiftelsen

Dette støtter Kruse Smith Stiftelsen
henrik-syse-2020-ako-foundation (798x832)

AKO Foundation

Strømmestiftelsen er en innovativ og kunnskapsrik aktør. Som donerende stiftelse ønsker vi i AKO Foundation å arbeide med partnere som har solid kompetanse, sterk tilstedeværelse i områdene de arbeider i, og åpenhet om sine prioriteringer. Dette er viktig i alt vårt arbeid og noe vi opplever at Strømmestiftelsen oppfyller på solid vis. Vi har en felles visjon med Strømmestiftelsen: å skape utdanningsmuligheter som endrer menneskers liv og som bidrar til å bygge samfunnet og institusjonene rundt dem.

Henrik Syse
styremedlem AKO Foundation

Dette støtter AKO Foundation