2020-kristine-tina-sodal
- Vårt arbeid med å skape grønne jobber i Mali er en «vinn-vinn-situasjon» på flere måter, skriver generalsekretær, Kristine S. Sødal.

Generalsekretæren mener: Fra søppel til ressurs

- Verden trenger en grønn omstilling, det er sikkert, mener Kristine S. Sødal, Strømmestiftelsens generalsekretær i denne kronikken.

Et berg av søppel møter meg i utkanten av Bamako, hovedstaden i Mali. Rundt ser jeg mennesker som leter etter nyttig avfall, og et esel med kjerre som frakter mer søppel ut til den enorme fyllingen. Det eser ut, og det flyter ut i Nigerelva, videre ned mot havet. Jeg kjenner meg maktesløs. Hvordan i all verden kan vi gjøre noe med dette? Hvor skal man begynne?

Verden trenger en grønn omstilling, det er sikkert. Vi vet også at dårlige avfallshåndteringssystemer går hardt utover de aller fattigste, i tillegg til å ødelegge natur og skape mer plast i havet. I tillegg er behovet for arbeidsplasser enormt, ikke minst i et land som Mali, hvor nær halvparten av befolkningen er under 15 år. Millioner av unge mennesker er på vei inn i arbeidsmarkedet de neste årene. Samme tendenser ser vi i flere av de afrikanske landene vi jobber i. Og hva skal de unge jobbe med? Når koronakrisen i tillegg har gjort at utallige arbeidsplasser kan gå tapt for godt, må vi bruke muligheten til å legge grunnlaget for flere «grønne jobber»: En anstendig og trygg jobb som også gagner miljøet.

Vårt arbeid med å skape grønne jobber i Mali er derfor en «vinn-vinn-situasjon» på flere måter.

Nettopp dette har vi jobbet systematisk med i Strømmestiftelsen, i samarbeid med en rekke aktører fra avfallsbransjen i Norge. Vi er stolte av at prosjektet i Mali er i gang. Her samler kvinner fra våre spare- og låne grupper inn plast, som igjen skal smeltes om til skolepulter vi bruker i våre Speed Schools-prosjekter. Slik bidrar vi til bedre avfallshåndtering, jobbmuligheter og nye skolepulter til barn som trenger dem. Dette er bare en begynnelse. Fremover vil grønn jobbskaping og sirkulær økonomi bli viktigere og viktigere i landene hvor vi jobber.

I Strømmestiftelsen er vi opptatt av en helhetlig tilnærming til alt vi gjør. Når vi hjelper mennesker med å skaffe seg en inntekt, skal det gagne familie, lokalsamfunn og fremtidige generasjoner. Vårt arbeid med å skape grønne jobber i Mali er derfor en «vinn-vinn-situasjon» på flere måter: Avfall får en verdi, mindre plast ender opp i havet, og fattige kvinner og unge arbeidsledige får dra nytte av mulighetene som plastsøppel gir. Målet er at dette igjen vil hjelpe flere mennesker ut av fattigdom.

Kvinner er ekstra sårbare i et land som Mali, og behovet for økt likestilling og å styrke kvinners økonomiske sikkerhet er viktig. Derfor er en stor del av prosjektet rettet mot å skaffe jobbmuligheter for kvinner, gjennom å gi opplæring i resirkulering og innsamling av plast. Å satse på arbeid for kvinner er dessuten svært viktig i veien mot en grønnere økonomi: Kvinners nøkkelrolle i samfunnet gjør at de er sentrale bidragsytere på veien mot en mer bærekraftig verden. Kvinners posisjon kan påvirke hvordan man produserer, konsumerer og markedsfører bærekraftige løsninger. Studier fra OECD og Verdensbanken viser at når kvinner får mer inntekter, vil det påvirke generell menneskelig utvikling positivt, fordi de investerer mer i barns ernæring, helse og utdanning.

Det er lett å kjenne på maktesløshet i møte med enorme problem. Da er det ekstra tilfredsstillende å se at det er mulig å gjøre noe med det, i tett samarbeid med gode partnere både fra Norge og Mali. Vi har ingenting å tape, men mye å vinne!