Nye ansatte i Strømmestiftelsen

Martin Bager Danielsen er ansatt som digital markedssjef i Strømmestiftelsen, og Gro Robstad har endret stilling og er blitt vår nye økonomisjef.

Martin Bager Danielsen

Martin Bager Danielsen (32) er ansatt som digital markedssjef i Strømmestiftelsen. Danielsen har mastergrad i markedsføringsledelse fra Universitetet i Southampton og en bachelorgrad i reklame og merkekommunikasjon fra Southampton og Trondheim. Danielsen har tidligere arbeidet som digital rådgiver i selskapet Vizenum i Oslo. 

Gro Lindvig Robstad

Gro Robstad (59) er ansatt som økonomisjef i Strømmestiftelsen. Hun ble først ansatt som controller i internasjonal avdeling i 2017. De siste 15 månedene har hun vært fungerende økonomisjef. Robstad har tidligere blant annet jobbet som økonomisjef for selskapet MHWirth i Asia.  Robstad har økonomisk utdanning fra Agder Distriktshøgskole.