Gå til innhold Gå til navigasjon

Bli Fattigdomsbekjemper

1img_3020_1920x293

Totalt hjalp vi 1 024 426 mennesker i fjor.
Men vi kan ikke gi oss!
Fremdeles lever 1,2 mrd mennesker i ekstrem fattigdom,
og må klare seg for under 8 kroner dagen. 
Bli med i kampen mot fattigdom!

Jeg vil bli fattigdomsbekjemper

Jeg ønsker å gi et månedlig beløp

Anonyme gaver gir ikke mulighet for skattefradrag.

La oss forklare Speed School på 1, 2, 3:

1
Speed School (hurtigskoler) er en intensiv utdanning for barn som har gått glipp av skolegang i Mali, Burkina Faso og Niger. Målet med Speed School er å hjelpe barna tilbake til skolebenken.
2.
Speed School er for barn i alderen åtte til tolv år. Noen av barna har vært tvunget til å slutte i grunnskolen, mens andre aldri har fått muligheten til å begynne. Årsaken: Fattigdom.
3.
Etter ni måneder med opplæring tar elevene ved Speed School en test. Dersom de består den, kan de starte i vanlig 3. eller 4. klasse. Målet med Speed School er å hjelpe barn tilbake på skolebenken.
2017_niger_speed-school_guidé_torleif-2868

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!

Se filmen om Joyce som fikk selvtillit, håp og mot. Du kan forandre liv i dag.

Joyce (16) var en av mange ungdommer i Tanzania som på grunn av fattigdom falt ut av skole da hun måtte jobbe for å hjelpe til med å forsørge familien. For hver måned kjente Joyce at håpet og selvtilliten forsvant, og hun følte seg isolert og deprimert. Heldigvis fikk Joyce plass i Bonga, hvor hun fikk utdanning og yrkesopplæring. Og mer enn noe annet: Joyce fikk kjennskap til sine egne rettigheter, hun opplevde mestring og fikk ny tro på seg selv og framtiden. Joyce ble sjef i eget liv. Se filmen om hvordan livet forandrer seg for ungdom som får skole.

 

Hva betyr din hjelp?

Ikon rettigheter
Du styrker foreldre
De får muligheten til å skape seg en jobb, så de kan skaffe mat til barna sine. Men en stabil inntekt får de råd til å sende barna på skolen og i barnehagen, og mange lærer selv å lese og skrive. De lærer om sine rettigheter, og om hvordan de kan drive god forretning.
Ikon utdanning
Du hjelper barn
Nå foreldrene har jobb, trenger ikke barna å jobbe. Unge jenter slipper å giftes bort eller selges som slaver. Barn slipper å bo på gata. De slipper også å dø av enkle sykdommer som diaré, malaria og infeksjoner, fordi mamma og pappa nå har råd til å kjøpe medisiner.
Illustrasjon globus
Du bygger samfunn
Å skape jobber hjelper hele lokalsamfunn. Skolegang, yrkesopplæring, kunnskap om rettigheter og nettverksbygging gir mennesker tro på seg selv og muligheter til å påvirke sitt eget liv og samfunnet sitt. Skaper du jobber, skaper du god utvikling.

FAQ

Hva gjør dere med mine personopplysninger?

Personvernerklæring for deg som er giver til Strømmestiftelsen

Vi behandler alle opplysninger om våre givere – som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt.

Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for Strømmestiftelsen. Behandlingen skjer i henhold til Personvernforordningens artikkel 6, punkt 1.

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av frivillig innrapportering av skattefradrag. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Generalsekretæren er behandlingsansvarlig.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.

Du kan kontakte vår giverservice på tlf. 38 12 75 00 dersom du vil rette feil i navn og adresse, vil endre type eller antall henvendelser, be om å avslutte givertjenesten, bli slettet eller inngå faste giveravtaler.

Oppdatert: 28.06.2018

Hvilke typer betalingsmåter kan jeg velge?

Du kan velge to måter å betale inn din gave på: Papirgiro i posten eller AvtaleGiro, som er et direkte trekk fra din konto hver måned.

Betaler du med AvtaleGiro, bidrar du til at flere får glede av dine gaver. Det er det rimeligste for både Strømmestiftelsen og deg.

Slik oppretter du AvtaleGiro:

  • Gjør det direkte i din nettbank eller kontakt banken din.
  • Du kan også få tilsendt et skjema fra oss som du må fylle ut og returnere så ordner vi resten.

Kontakt oss da gjerne på post@strommestiftelsen.no eller ring oss tlf. 38 12 75 00.

Hvordan endrer jeg kontaktinformasjonen dere har om meg?

Du kan endre din kontaktinformasjon ved å sende en epost til postkrs@stromme.org eller ringe oss på tlf. 38 12 75 00. Vi hjelper deg gjerne!

Får jeg inntektsfradrag (skattefradrag) for gavene mine?

Ja, du kan få inntektsfradrag (tidl. kalt skattefradrag) etter gjeldende regler for gaver mellom kr. 500,- og 40.000,- til frivillige organisasjoner.

For å innberette ditt bidrag til skattemyndighetene, trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom giveren er en bedrift, trenger vi organisasjonsnummeret.

Ta gjerne kontakt på post@strommestiftelsen.no eller tlf. 38 12 75 00 for å oppgi dette. Vi tar vare på opplysningene på en trygg måte, så du trenger bare oppgi det en gang. 

Er det bindingstid på fadderskapet?

Som Hjertevenn-Fadder utgjør du en forskjell for barna du hjelper. Du kan være Hjertevenn så lenge du vil. Det er ingen bindingstid, og du er fadder helt til du selv sier opp.

Har du spørsmål rundt dette? Ring oss gjerne på tlf. 38 12 75 00.

Hva får jeg av informasjon?

Når du blir Hjertevenn-fadder, får du først et velkomstbrev fra oss. Hver jul får du deretter en julehilsen. I tillegg kan du lese historier om ulike Hjertevenn-barn i vårt magasin, Hjelp til Selvhjelp (HTS), som kommer ut fire ganger i året. Det får du automatisk tilsendt når du blir Hjertevenn. Ønsker du heller å motta magasinet elektronisk, er det fint om du gir oss beskjed.

Oppgir du din epostadresse, vil du i tillegg motta et nyhetsbrev fra oss innimellom.

Ta gjerne kontakt på postkrs@stromme.org eller tlf. 38 12 75 00.

Hvordan brukes pengene?

Pengene du betaler inn hver måned brukes til beste for barna og deres lokalmiljø. De ulike prosjektene prioriteres og planlegges i forhold til lokale behov.

Det er ingen av barna i Strømmestiftelsens prosjekter som får direkte pengestøtte, men alle barna drar nytte av prosjektene vi har for dem i områdene vi jobber.


Strømmestiftelsen er medlem av Innsamlingskontrollen. Du skal være trygg på at vi tar vår oppgave med å forvalte dine penger til beste for de fattige på en god måte. Dette er vår nøkkeltall:

Slik bruker vi pengene

Hvilken type hjelp får barna?

De aller fleste får tilbud om en eller annen form for utdanning.

Vårt mål er at alle barn skal få fullføre grunnskolen, og at det skal være god kvalitet på undervisningen. Derfor bygger vi skoler i samarbeid med lokalsamfunnene, mobiliserer foreldrene til å engasjere seg, hever lærernes kompetanse og bidrar med godt undervisningsmateriell. 

For de minste støtter vi barnehager og førskoler, hvor de kan være i trygghet mens foreldrene går på jobb.

Eldre barn får tilbud om for eksempel Speed School eller Bridge School. Det er hurtigskoler med et intensivt pensum som gir dem mulighet til å ta igjen tapt skolegang og komme tilbake til vanlig grunnskole.

Ungdommer får tilbud om grunnleggende skolegang, rettighetsarbeid og yrkesopplæring. Å bevisstgjøre dem om sine rettigheter og gi dem muligheten til å skape seg en jobb, er viktig for at de skal kunne være med på å forandre og utvikle samfunnet de bor i.

Annen type hjelp kan være å gi beskyttelse og trygghet til gatebarn og foreldreløse barn. Du støtter også kulturelle tilbud som fotballskoler, musikkopplæring, teater, barneklubber, SFO og leksehjelp.

Alt dette bidrar til at barn kan være barn i trygge omgivelser. De kan unngå barnearbeid, å bli kidnappet eller solgt som sex-slaver.

Når barn får utdanning og mening i hverdagen minsker sjansene betraktelig for å havne på gata i kriminelle gjenger eller bli rekruttert av ekstreme fundamentalister.

Som Fredsprisvinneren Malala sier: «Blyanter er mektigere enn våpen. For et våpen kan bare drepe, mens en blyant kan redde liv».

Hvem får hjelp fra mine penger?

Alle barn og unge under 18 år, som er med i ett av Strømmestiftelsens prosjekter, får hjelp fra deg og Hjertevenn.

Hva betyr det å være Hjertevenn-fadder?

Når du er Hjertevenn-fadder, gir du  9 kroner dagen (275 kr pr. mnd.). Dette gir trygghet, beskyttelse, skolegang og en bedre barndom til alle barn i Strømmestiftelsens prosjekter.