Leder: Fattigdommen øker

2014-egil-mongstad
Redaktør for magasinet, Egil Mongstad, reflekterer over koronapandemien.

I Norge har vi en stolt tradisjon for å hjelpe. Misjon, kirke, solidaritet. Disse motiverer fortsatt til engasjement.

Stor innsats og mye godt arbeid gjennom de siste tiårene har gjort at tallet på fattige er kraftig redusert. Velstanden har økt, og det er færre uten arbeid. Flere barn får skolegang og utdanning og folk har fått det mye bedre. Nå snur statistikken nedover, og tallet på fattige øker kraftig.  

I Norge har vi en stolt tradisjon for å hjelpe. Misjon, kirke, solidaritet. Dette er tradisjoner som har tatt vare på og motiverer fortsatt til engasjement og deltakelse, omsorg og giverglede. Dette er en arv som har gitt Norge internasjonal anerkjennelse og en stolt tradisjon å ta vare på i også når det gjelder å bekjempe fattigdom.  

Norge blir lagt merke til i denne kampen. Den årlige TV-aksjonen er et godt eksempel på det. Og skoleelevenes egen årlige solidaritetsaksjon, Operasjon Dagsverk er et annet og svært godt eksempel på denne verdien i vårt samfunn. I år gikk Operasjon Dagsverk til Strømmestiftelsen og til arbeid blant unge som har flyktet fra Sør-Sudan og nå bor i bosettinger for flyktninger i Nord-Uganda. 

Strømmestiftelsen vokste ut av kristen nestekjærlighet, solidaritet og verdien i det å hjelpe. I snart 45 år har vi bidratt til at mennesker har fått det bedre, og har kommet ut av fattigdom. Eksemplene på det er mange. 

Men nå strammes grepet. Pendelen har snudd og fattigdommen øker. Koronapandemien har skylden for det. Mennesker vi arbeider blant mister inntektene sine, arbeidsplassene blir borte, skolene stenger dørene og barn mister verdifulle år med utdanning. Nå har Speed School og Bridge School startet opp igjen, men ennå vet vi ikke hvor mange barn som kommer tilbake til de offentlige skolene. For mange vil veien dit være nesten umulig.  

Men nå strammes grepet til.
Pendelen har snudd, og fattigdommen øker.

Vårt oppdrag er det samme som startet med pastor Olav Kristian Strømme, da han startet sitt innsamlingsarbeid som senere ble Strømmestiftelsen. Vi skal bekjempe fattigdom og arbeide for at de fattigste av de fattigste kan følge sine drømmer og kanskje en dag få oppleve at drømmene blir virkelige.  

Om få uker skal vi feire jul – at Guds sønn kom til oss – til denne verden. Han ble født i inn i fattigdom og til en familie på flukt.  

Koronapandemien øker fattigdommen. Vårt oppdrag er å bekjempe fattigdom. Han som viste oss hva kjærlighet, omsorg, solidaritet og medmenneskelighet er, han er vår inspirasjon.   

Vi ønsker dere alle en riktig god jul! 

1egil-mongstad-sign

 

 

 

 

Egil Mongstad, redaktør