burkina-faso-speed-school-rokietou-12-yrs-foto-plan-international
Til tross for Covid 19 klarte nærmere 18 000 barn i Vest-Afrika å fullføre Speed-School. En av dem var 12 år gamle Rokietou i Burkina Faso, som nå er klar for å starte i fjerde klasse.

Barna må tilbake til skolebenken

Etter flere år med store framskritt innen utdanning, risikerer nå minst 24 millioner barn og unge å droppe ut av skolen som følge av koronakrisen. Strømmestiftelsens arbeid med å sikre utdanning for de aller mest sårbare blir viktigere enn noen gang.

2020-rokiatou-dembele
– Lærerne har vært fleksible, de har reist rundt til barna for å undervise og forsøkt å aktivisere dem, sier Strømmestiftelsens regionleder i Vest-Afrika, Rokiatou Dembele.

En liten solskinnshistorie fra en kriserammet region, midt i en kriserammet verden: 17 710 barn – hele 89 prosent av alle elevene - fullførte våre hurtigskoler «Speed Schools» i Burkina Faso, Mali og Niger denne sommeren. Etter ni måneders intensiv læring, avbrutt av noen måneder med stengte skoler, er de klare til å starte i 4. klasse til høsten.

– Det gjør meg stolt, men det viser samtidig hvor sårbar situasjonen for utdanning er. Vi vet ikke i hvilken grad de offentlige skolene klarer å åpne igjen i høst, og om barna følger med videre, sier Kristine Storesletten Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen.

Nylig publiserte FN en rapport som advarte mot effekten av koronakrisen på skoleelever verden over. Ifølge rapporten har opptil 99 prosent av elever i lav- og mellominntektsland blitt rammet av skoler som blir stengt som en følge av pandemien. Om lag 24 millioner barn og unge risikerer å droppe ut av skolen som følge av den økonomiske krisen som blir utløst av pandemien. Blant disse er 10 millioner tenåringsjenter. 43 prosent av verdens skoler mangler dessuten vann og såpe for god håndvask.

Økt barnearbeid. Krisen rammer de mest sårbare og marginaliserte barna hardest. Jenter fra fattige familier på landsbygda, flyktninger og elever med funksjonsnedsettelser er særlig utsatte. Barnearbeid øker i omfang, og mange foreldre har ikke lenger råd til å sende barna sine på skolen.  Også i Vest-Afrika har våre medarbeidere allerede merket konsekvensene.

– Fordi mange familier mister inntekt under pandemien, må barna bidra. I Mali er det mange som er sendt til åpne uformelle og ofte farlige gullgruver, der sikkerheten er lav, for å jobbe. Vi frykter at mange av disse barna aldri vil få lov til å gå på skolen igjen, sier Rokiatou Dembele, som leder Strømmestiftelsens arbeid i Mali, Burkina Faso og Niger.

KORONA OG FATTIGDOM:

 

  • Hele 99 prosent av elever i lav- og mellominntektsland er blitt rammet av stengte skoler som følge av koronapandemien.
  • Om lag 24 millioner barn og unge risikerer å droppe ut av skolen grunnet den økonomiske krisen utløst av pandemien. Blant disse er 10 millioner tenåringsjenter. 
  • Barnearbeid øker i omfang, og 13 millioner barn risikerer å bli giftet bort som følge av pandemien.
  • Over 100 land har ikke fastsatt noen dato for gjenåpning av skoler.
  • 43 prosent av verdens skoler mangler vann og såpe for god håndvask. Dette rammer 818 millioner barn.

Kilder: UNFPA.org, UNESCO.org, UN Policy brief “Education during COVID-19 and beyond

2020-kristine-tina-sodal
Anslag viser at koronakrisen kan ta nærmere 24 millioner barn ut av skolene. Det bekymrer, sier generalsekretær Kristine S. Sødal.

Alternative skoletilbud. I mange år har Strømmestiftelsen jobbet med å sikre skolegang for barn og unge som av ulike grunner har falt ut av skolen. 

– Så langt i koronakrisen har vi sett hvor viktig det er med alternative skoletilbud som kan hjelpe barn og unge tilbake og ta igjen tapt utdanning. Når antall barn som faller ut av skolen øker mer enn noen gang, må vi satse enda mer på slike tilbud for de aller mest sårbare, sier Sødal.

Koronakrisen har også vist hvor raskt nye, innovative løsninger kan dukke opp, som utstrakt bruk av undervisning via radio og digitale kanaler og andre fleksible læringsformer. I Nepal har blant annet deler av Strømmestiftelsens livsmestringskurs for ungdom overført til radioundervisning, med gode resultater. Men dette fungerer ikke like bra i land som Burkina Faso, Mali og Niger, hvor mange ikke har tilgang til TV eller radio.

– Lærerne ved våre skoler her i Vest-Afrika har reist rundt til barna for å drive undervisning. Vi prøver å aktivisere elevene, det er den beste måten å holde dem unna barnearbeid, forteller Dembele.

Barnearbeid øker i omfang, og mange foreldre har ikke lenger råd til å sende barna sine på skolen.

Må legge press internasjonalt. Sødal er bekymret for den langsiktige finansieringen av utdanning, særlig i Vest-Afrika, hvor mange barn allerede var ute av skolen på grunn av stor fattigdom og mange væpnede konflikter.  Allerede før pandemien var utdanningssektoren i lavinntektsland underfinansiert.

– Myndighetene i mange land står nå overfor en svært vanskelig situasjon. Som bistandsaktør må lærdommene vi har gjort så langt tas med videre i arbeidet med å videreutvikle og endre våre programmer for barn som har falt ut av skolen. Men dette vil komme til kort dersom ikke partnerlands utdanningsbudsjetter skjermes, forteller Sødal.

– Vi vil bruke nettverk til å påvirke både den norske regjeringen og internasjonale aktører til å våge og prioritere utdanning på tross av økonomisk krise. Dette handler om barn og unges framtid, og vi har ikke råd til at en hel generasjon faller utenfor, sier hun.

Tekst Kristin Marie Skaar