2019 RE: ACT General Meeting
God stemning på generalforsamling med RE:ACT

Ungdomsorganisasjon

Ung og engasjert der du bor? Bli med i vår ungdomsorganisasjon RE: ACT.

Vår ungdomsorganisasjon RE:ACT Jobber for en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom, med målgruppen unge mellom 15 og 30 år. RE:ACT er en ikke-kommersiell og partipolitisk uavhengig organisasjon som er åpen for alle uansett religion og livssyn.

RE:ACT er et fellesskap der ungdom blir til å reagere på global urettferdighet gjennom lokal handling. Aktiviteter er kulturmøter, engasjerende informasjonsarbeid og aktiviteter som problematiserer nordmenns forbruksmønster. RE:ACT ønsker å øke kunnskapen om global urettferdighet og fremme et rettferdig og bærekraftig forbruk. 

BLI MEDLEM 

Sosialt og inkluderende 

RE: ACT sitt arbeid foregår hovedsakelig i lokallagene. Disse skal være et samlingssted der unge sammen engasjerer seg for en mer rettferdig verden. 

Bli med å arrangere byttemarked sammen med RE:ACT.