sdg1 puzzle correct logo

Utviklingsstatus frem mot 2030

Det første bærekraftsmålet har som mål å utrydde ekstrem fattigdom og halvere andelen mennesker som lever i relativ fattigdom innen 2030. Omkring 700 millioner lever i dag i ekstrem fattigdom. Framskrivingene til Norad viser at vi er milevis unna å ha en sjans til å nå bærekraftsmålet i 2030. Med dagens framskrivninger og forventende innsats vil vi kun klare å redusere fattigdommen med omtrent 100 millioner. Det vil medføre at hele 7% av verdens befolkning fremdeles vil leve i ekstrem fattigdom i 2030.

2022-erik-lunde-portrait-image-sst-33083--photo_oystein_venas_sorensenKommentar av Generalsekretær Erik Lunde

Publisert i  Agderposten første gang 30.10.2023


For noen er koronapandemien et tilbakelagt kapittel, men mange lever fremdeles med den og konsekvensene av den. Det er en situasjon som må håndteres på toppen av klimaendringer, humanitære konflikter, geopolitiske spenninger og en galopperende prisstigning. Hardest rammet er Afrika sør for Sahara. 60% av de som lever i ekstrem fattigdom bor i det området. To tredjedeler av de ekstremt fattige vil bo i land som er i en sårbar situasjon, i form av svake institusjoner, politisk ustabilitet eller sårbarhet for klimaendringer. 

En vesentlig årsak til at arbeidet ikke går raskere skyldes statsfinansielle problemer i land hvor en økende andel fattige bor. En ny rapport fra FN avdekker at halvparten av menneskeheten nå bor i land som bruker mer penger på å betjene renter på gjeld, fremfor utdanning eller helse. Da bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015 var de ambisiøse, men med riktige grep var de innenfor rekkevidde. Ifølge FN er det kun 15% av målene som er i rute til nås i 2030. Det medfører at vi ha et helt annet tempo i arbeidet, for å ha et realistisk mål om å nå de.

Fattigdomsutfordringen blir mer og mer konsentrert i de fattigste landene i verden. Parallelt står verden ovenfor en eskalerende klima- og miljøkrise, som vil ramme de som har minst hardest. Bærekraftsmålet om å utrydde fattigdom vil ikke være oppnåelig, uten en kraftig opptrapping av internasjonal innsats, i kombinasjon med en mer utviklingsorientert nasjonal politikk i landene hvor fattigdommen er størst. Om vi ikke gjør det er faren stor for at hundrevis av millioner mennesker forblir ekstremt fattige i flere tiår fremover. Det er syv år til verden skal gjøre opp status på om bærekrafstmålene er nådd. Om den forsterkede innsatsen settes på vent, vil arbeidet bli mye vanskeligere og langt mer omfattende. Situasjonen er svært alvorlig for verdens fattigste. Dermed kan vi ikke vente med en forsterket internasjonal innsats for å bekjempe fattigdom.