2021 Uganda Moyo Palorinya ECCE Children

Utdanning - en investering i mennesker og samfunn

24. januar markeres den internasjonale dagen for utdanning. Utdanning gir mennesker en vei ut av fattigdom og legger grunnlaget for samfunnets utvikling.

2022-erik-lunde-portrait-image-sst-33083--photo_oystein_venas_sorensenKommentar av generalsekretær Erik Lunde

Publisert i Agderposten 22.01.2024 


Selv om flere barn en noen gang går på skolen, er det fremdeles 250 millioner som ikke får skolegang. Aller verst er det i konfliktfylte områder, hvor kun et av ti barn får tilstrekkelig opplæring i matematikk og lesing. Spesielt er minoriteter, barn med funksjonsnedsettelse og jenter utsatt for å holdes utenfor skolegang. Tall fra Verdensbanken viser at syv av ti tiåringer i utviklingsland ikke kan lese og forstå en enkel tekst, en økning med en tredjedel siden pandemien.

 

Utdanning er en grunnleggende rettighet og et førende prinsipp for å sikre andre menneskerettigheter. En styrket utdanningsinnsats bidrar til å redusere forskjeller, styrke likestillingsarbeidet og legge grunnlaget for å bygge bærekraftigesamfunn. Styrking av utdanning er også et av de viktigste virkemidlene for å bekjempe fremvekst av autoritære styresett. En utdannet befolkning som kan stille kritiske spørsmål og delta aktivt i samfunnsutviklingen gir mindre grobunn for at autoritære krefter kan vokse frem. 

 

Regjeringen har flere ganger slått fast at utdanning er et av de viktigste virkemidlene i utviklingsarbeidet. Likevel er bistandsinnsatsen konsentrert om seks områder, hvor utdanning ikke er en av de seks. I Statsbudsjettet for 2024 ser vi konsekvensene av denne prioriteringen, hvor det kuttes over 100 millioner i utdanningsbistanden. Det mener vi i Strømmestiftelsen er en uheldig og feilslått prioritering. Hvert eneste barn har rett på gratis og god utdanning. Det er nedfelt i barnekonvensjonen. Veien ut av fattigdom starter første skoledag, og gir barna håp om en bedre fremtid. Derfor bør ikke utdanning være en salderingspost for regjeringen Støre. I verden med stadig flere væpnende konflikter, er det avgjørende at utdanningsbistanden styrkes.