2017 NIGER SPEED SCHOOL TOLONDI 0598
Hadiza og Soumaila er strålende glade for å være på skolen

Statsbudsjettet 2024

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 er støtten til utdanning kuttet drastisk. Strømmestiftelsen mener samtidig det er et skritt i riktig retning at regjeringen nå nærmer seg 1-prosentmålet av BNI, men håper at Stortinget sørger for at prosentmålet nås også i 2024.

2022-erik-lunde-portrait-image-sst-33083--photo_oystein_venas_sorensen

Kommentar 

av Erik Lunde
Generalsekretær

 

 

6. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2024. Strømmestiftelsen mener det er et skritt i riktig retning at regjeringen nå nærmer seg 1-prosentmålet av BNI, men håper at Stortinget sørger for at prosentmålet nås også i 2024. Problemet er at bistanden fra Norge, og andre land, i mindre grad enn før går til fattigdomsbekjempelse. Naturlig nok går mye av midlene går til krigen i Ukraina neste år. Vi hadde likevel ønsket oss en større satsing på fattigdomsbekjempelse til land i sør. Pandemi, klimaendringer og humanitære konflikter har gjort det verre for verdens fattigste.

 

Utdanning kuttes drastisk

Strømmestiftelsen reagerer sterkt på at regjeringen igjen kutter i utdanning. Regjeringen legger opp til en reduksjon på totalt 20%.

-Utdanning er en grunnleggende menneskerett, likevel er det fremdeles 750 millioner mennesker som ikke kan lese og skrive. Veien ut av fattigdom starter første skoledag, derfor reagerer Strømmestiftelsen kraftig på at bistanden til utdanning kuttes igjen, denne gangen med 20 %, sier generalsekretær Erik Lunde i Strømmestiftelsen.

 

Støtten til sivilt samfunn reduseres

I Forslaget til Statsbudsjett øker ikke regjeringen arbeidet rettet mot sivilt samfunn.

Styrking av sivilt samfunn er viktig for å styrke menneskerettigheter, demokrati og likestilling, og for å arbeide mot korrupsjon, i en tid hvor flere land går i en autoritær retning.

-Ved å opprettholde innsatsen til sivilsamfunn på samme nivå som før, så reduseres i praksis handlingsrommet til mange norske aktører med over 20%. En svakere norsk krone og en stor inflasjon både i Norge, men også i mange andre land, gjør at vi får betraktelig mindre igjen for bistandskronene i år enn i fjor. Derfor må støtten til sivilsamfunn økes i tråd med pris- og valutaendringer. Strømmestiftelsen er derfor skuffet over at regjeringen i sitt forslag til budsjett ikke styrker dette arbeidet, sier generalsekretær Erik Lunde i Strømmestiftelsen.