2020 Speed School  Mali

Savner større ambisjoner i kampen mot fattigdom

Hurdalsplattformen: Gledelig at ny regjering vil videreføre kampen mot global fattigdom, men noe mangler, mener Strømmestiftelsen.

- Vi etterlyser spesielt utdanning løftes sterkere frem som veien ut av fattigdom, sier Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen.

Verden har, gjennom FNs bærekraftsmål, blitt enige om en handlingsplan som skal utrydde ekstrem fattigdom og halvere antallet som lever i fattigdom innen 2030. Når den nye regjeringen går på, er det under 10 år til dette målet skal nås. Hurdal-plattformen gjelder for omtrent halvparten av tiden som er igjen.

- Dette legger et stort ansvar på den nye regjeringen, og spørsmålet er om Hurdalplattformen er ambisiøs nok når tiden er så knapp. Pandemien har satt arbeidet med bærekraftsmålene markant tilbake, sier Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen.

Strømmestiftelsen er godt fornøyd med at Støre-regjeringen vil opprettholde bistandsprosenten, og sivilsamfunnsorganisasjonene trekkes frem som viktige partnere i utviklingspolitikken.

Det er også svært gledelig at grønn jobbskaping trekkes frem som en hovedvei ut fattigdom.

- Et av våre innspill til regjeringsplattformen var at vi trenger en bærekraftig økonomisk vekst med nye, grønne jobber for nå målene om å global fattigdomsbekjempelse. Det er gøy å se at den nye regjeringen virkelig legger vekt på denne dimensjonen i utviklingspolitikken. Strømmestiftelsen er klare for å bidra i jobbskapings-dugnaden, sier Erik Lunde.

Samtidig savner generalsekretæren at utdanning løftes sterkere frem i Hurdalplattformen.

- Vi vet at veien ut av fattigdom starter første skoledag. Uten grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter eller praktisk yrkesopplæring, vil det nærmest være umulig å komme ut av fattigdom.

- Pandemien har rammet skole- og utdanningssystemene hardt, og derfor hadde vi forventet at utdanning ble utpekt som et satsingsområde for Støre-regjeringen, sier Lunde.

For ytterligere kommentarer:

Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen, mob. 97127730

Gase Handeland, markeds- og kommunikasjonssjef i Strømmestiftelsen, mob. 48082713