2017 NIGER SPEED SCHOOL TOLONDI 0598

Barn har rett på god utdanning

FNs internasjonale barnedag markeres 20. november hvert år for å øke kunnskapen om barns rettigheter. Barnekonvensjonen slår blant annet fast at alle barn har rett til å gå på skole og har rett til beskyttelse. Alle land som har undertegnet barnekonvensjonen plikter å følge opp det som står i den.

2022-erik-lunde-portrait-image-sst-33083--photo_oystein_venas_sorensenKommentar av Generalsekretær Erik Lunde

Publisert i  Fædrelandsvennen første gang 30.10.2023


 Selv om flere barn en noen gang før går på skole, er det fremdeles 60 millioner barn som er uten for skolebenken. Det skyldes ofte svak økonomi, politisk uro og krig og konflikt i hjemlandet. FNs globale utdanningsfond publiserte i 2022 en rapport som avdekker at kun et av ti barn i konfliktområder får tilstrekkelig opplæring i matematikk og lesing. Spesielt er minoriteter, barn med funksjonsnedsettelse og jenter utsatt for å holdes utenfor skolegang. 

 

Like viktig som å sikre retten til utdanning, er det utdanningen holder høy kvalitet. 617 millioner barn når ikke minimumskrav i matematikk og lesing. Det skyldes blant annet mangel på skolemateriell og utdannende lærere. Vi ser også at i land med konflikt så øker antall angrep på skoler. Skolegang kan være med å normalisere en hverdag og skape en tryggere ramme for barn som lever land med konflikt og uro. 

 

Regjeringen ble kraftig kritisert i fjor, da de kuttet i bistanden til utdanning i fattige land. I forslag til budsjett for neste år foreslås det et ytterligere kutt, med over 20 prosent sammenlignet med 2023. Det vil være svært ødeleggende for viktig bistandsarbeid. Kuttet vil medføre et økende gap mellom behov og innsats. Færre enn eller vil kunne gå på skolen.

 

Veien ut av fattigdom starter første skoledag. Utdanning er nøkkelen til å bryte den onde sirkelen av fattigdom og sykdom for den enkelte, og det bidrar til å redusere forskjeller og legger grunnlaget for vekst i samfunnet. Derfor er vårt klare budskap til regjeringen at de ikke må kutte i avgjørende utdanningsbistand.