Slik er vi organisert

Strømmestiftelsen bekjemper fattigdom gjennom utdanning, jobbskaping og samfunnsbygging i 11 land i Asia og Afrika. Vi gir mennesker muligheten til selv å kjempe seg ut av fattigdom.

sf-organisational-structure-chart
Strømmestiftelsens organisasjonskart.

Strømmestiftelsen er en desentralisert organisasjon. Det betyr at all implementering av programmene våre skjer gjennom lokale partnerorganisasjoner.

Organisasjonskart - pdf

Vårt hovedkontor ligger i Kristiansand med rundt 35 ansatte, men totalt har vi over 150 ansatte globalt. Vi har regionkontor med kun lokalt ansatte i Uganda, Mali og Sri Lanka. Regionkontorene styrer vårt arbeid i Vest-Afrika, Øst-Afrika og Asia. I tillegg har vi landkontor i de fleste andre landene vi jobber. Les mer om vårt arbeid.

Våre verdier er:

  • Verdighet
  • Rettferdighet
  • Solidaritet

Generalsekretær leder stiftelsens daglige virksomhet og er øverste leder for de ansatte. 

Styret er Strømmestiftelsens øverste organ og har ansvar for forsvarlig forvaltning av stiftelsen. Styret består av syv medlemmer og tre varamedlemmer.

Rådet består av minst 15 medlemmer og skal påse at stiftelsens virksomhet drives i samsvar med lover og vedtekter. Rådet skal særlig føre tilsyn med Styrets disposisjoner.

community-standing-together-rights-pexels-pixabay-209728

Rettighetsbasert tilnærming

Strømmestiftelsen er en rettighetsbasert organisasjon. Vi jobber for at mennesker i våre prosjekter får sine rettigheter oppfylt, slik at de kan leve i et mer rettferdig samfunn og få tro og styrke på at de selv kan bidra til forandringen.

Vi fokuserer på en helhetlig utvikling ved å involvere lokale støttespillere og samarbeidspartnere gjennom å mobilisere enkeltmennesker, opprette små grupper, organisere samfunnsorganisasjoner og bygge nettverk. Målet er å kunne være så sterke sammen at man kan kreve sine rettigheter fra de ansvarlige myndighetene.

hands-plant-photo-pexels-pixabay

Lokale partnere

Den lokale forankringen står sterkt i Strømmestiftelsens arbeid. All implementering av programmene våre skjer gjennom lokale partnerorganisasjoner og internasjonale aktører basert i områdene vi jobber.

At våre regionkontor ledes og drives kun av lokalt ansatte er kostnadseffektivt og gir dyktige ansatte som kjenner de lokale forholdene og vet hvor behovet er størst.

Vår modell gjør at ringvirkningene fortsetter også etter at vårt arbeid er avsluttet, fordi kompetansen og kunnskapen blir værende i lokalsamfunnet.