2024 New York Erik Lunde UN

Erik Lunde deltar på FNs kvinnekommisjon

Generalsekretær i Strømmestiftelsen deltar denne uka på FNs kvinnekommisjon i New York. Han deltar på vegne av sivilsamfunnsorganisasjonene i Norge og ForUM for Utvikling og Miljø.

Den norske delegasjonen ledes Kultur-og likestillingsminister Lubna Jaffery. FNs kvinnekommisjon er et årlig møte som gjør opp status på likestillingsarbeidet, samt vedtar ny politikk. På kvinnekonvensjonens første dag var han en av dem som representerte Norge i generalforsamlingssalen under generaldebatten, og han skal passe Norges stol flere ganger i løpet av uken. 

- Over hele verden ser vi alvorlige tilbakeslag mot jenter og kvinners rettigheter. Når likestillingen går tilbake, får det alvorlige følger for enkeltmennesker og samfunn. Derfor er det utrolig viktig at verden samles for å gjøre opp status, og forsetter innsatsen for å fremme rettigheter og muligheter for jenter og kvinner, sier Erik Lunde. 

Temaet for årets møte er hvordan fattigdomsbekjempelse og styrking av institusjoner og finansiering bidrar til å oppnå målet om likestilling. Under kommisjonen skal det utarbeides og fremforhandles et sluttdokument.

Strømmestiftelsen er med i den norske delegasjonen fordi organisasjonen arbeider med å bekjempe fattigdom i Afrika og Asia, og har et spesielt fokus på jenter og kvinner i sine programmer.

- Likestilling er et gjennomgående tema i alt arbeid Strømmestiftelsen driver. Gjennom utdanning og jobbskaping bidra Strømmestiftelsen til å gi jenter og kvinner verktøyene de trenger for å klatre ut fattigdom. Om lag 70 prosent av de rundt 550 000 menneskene Strømmestiftelsen når hvert år gjennom sine programmer, er jenter og kvinner”, forteller Erik Lunde.