2017 NIGER SPEED SCHOOL TOLONDI 0598

Strømmestiftelsen får 565 millioner til å bekjempe fattigdom

Strømmestiftelsen får 565 millioner fra Norad til bistandsarbeid i Asia og Afrika de neste fem årene. Dette er det største offentlige tilskuddet i bistandsorganisasjonens historie.

–  Vi er svært glade for denne tillitserklæringen og kvalitetsstempelet fra norske myndigheter. Norad anerkjenner med dette at Strømmestiftelsens arbeid for å sikre flere barn og unge skolegang og utvikle nye, grønne jobber har god effekt i kampen mot fattigdom, sier Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen.  

Skal få over 90 000 barn skal tilbake på skolebenken 

Økningen fra forrige avtale er på 27 prosent. Programmene som dekkes av avtalen er i Mali, Burkina Faso, Myanmar, Niger, Bangladesh, Nepal, Sør-Sudan, Tanzania og Uganda. Felles for alle landene er at svært mange mennesker lever i ekstrem fattigdom. 

– Tilskuddet fra Norad går til programmer som skal gi mennesker en mulighet til å klatre ut av fattigdom, hovedsakelig gjennom utdanning og jobbskaping. Med ny avtale er det beregnet at Strømmestiftelsen vil nå 345 101 deltakere i perioden. 70 prosent av dem vil være kvinner. Avtalen sikrer at totalt 95 250 barn vil begynne på skolen i perioden, fortsetter Lunde.

– Støtten som kommer inn gjennom våre engasjerte givere og medspillere, er bærebjelken i Strømmestiftelsens arbeid.

Er avhengige av engasjerte bidragsytere 

Selv om Strømmestiftelsen med dette mottar det største offentlige tilskuddet i organisasjonens historie, er likevel støtten fra engasjerte private bidragsytere og medspillere helt avgjørende. Støtten fra Norad vil finansiere rundt 40 prosent av Strømmestiftelsens bistandsarbeid de neste fem årene. 

Norad vektlegger dessuten at organisasjonene ikke skal bli for avhengige av offentlig støtte. En av årsakene til at Strømmestiftelsen har fått en så god avtale, er at organisasjonen har lykkes med å engasjere enkeltmennesker, bedrifter og andre organisasjoner i kampen mot fattigdom.

– Støtten som kommer inn gjennom våre engasjerte givere og medspillere, er bærebjelken i Strømmestiftelsens arbeid. Vi hadde aldri fått en så god avtale med Norad dersom de ikke så at over 15000 enkeltpersoner og en rekke bedrifter støtter arbeidet vi gjør, sier Erik Lunde.