2022 Tanzania OCODE
- Det kreves mange nye jobber for at alle nye innbyggere skal ha noe å leve av, skriver Erik Lunde i denne kommentaren. Bildet viser fire urbane unge menn fra Tanzania, en av dem med en gitar på fanget. Foto: Strømmestiftelsen

Ny strategi for Afrika

- Hva tenker du når jeg sier «Afrika»? Tenker du hungersnød, krig og safari? Tenker du den arabiske våren, demokratiforkjempere og pyramider? Eller tenker du ørken, regnskog, endeløse strender og flotte mennesker, spør generalsekretær Erik Lunde i denne kommentaren.

2022-erik-lunde-portrait-image-sst-33083--photo_oystein_venas_sorensenKommentar

av Erik Lunde
Generalsekretær

Publisert i Dagen første gang tirsdag 28. mars 2023


 

Afrika er så mangt. Det er et gedigent kontinent med flere land enn på noe annet kontinent. Avstanden mellom Oslo og Dakar i Senegal er for eksempel kortere enn avstanden fra vest til øst på det afrikanske kontinent fra Dakar til Addis Abeba i Etiopia.

Det er store forskjeller mellom de 54 landene i Afrika, og også internt i de ulike landene. Men Afrika som helhet er også i en enorm utvikling.

Det vil bo nærmere 4 milliarder på det afrikanske kontinentet mot slutten av dette århundre.

I et debattinnlegg i Panorama nyheter i januar i år påpekte samfunnsdebattant Jan Arild Snoen at Nigeria alene vil ha større befolkning enn hele Europa i år 2100. Enkelte befolkningsfremskrivinger tyder på at det vil bo nærmere 4 milliarder på det afrikanske kontinentet mot slutten av dette århundre. Det kreves mange nye jobber for at alle nye innbyggere skal ha noe å leve av.

Allerede nå bor over halvparten av afrikanere i byer, og antall millionbyer vokser kraftig.

Det tradisjonelle bildet vi ofte har fått av Afrika gjennom norske nyheter, har vært at den jevne afrikaner bor på landsbygda. Men dette er også i ferd med å bli kraftig endret. Allerede nå bor over halvparten av afrikanere i byer, og antall millionbyer vokser kraftig.

Det er mange årsaker til at byene vokser. Det er få jobbmuligheter på landsbygda, terror og krig truer, og økte konflikter om jordressurser blant annet som følge av klimaendringer fører til at folk flytter til byene.

En ny stormaktspolitikk utvikler seg overfor Afrika.

Samtidig ser vi nå at det er en ny stormaktspolitikk som utvikler seg overfor Afrika. Kinesiske og russiske ledere besøker jevnlig afrikanske land for å bygge allianser. Den gamle kolonimakten, Frankrike, mister stadig mer av sin innflytelse i Vest-Afrika. Det rammer også andre vesteuropeiske land. Diplomatiske forbindelser blir svakere, det blir vanskeligere å gjennomføre programmer, og risikoen ved private investeringer øker.

Hva skal egentlig Norge prioritere overfor Afrika i årene som kommer?

Det er mot denne bakgrunnen at den norske regjeringen denne uken inviterer til innspillsmøte for å lage en ny norsk strategi for Afrika. Det er mange norske aktører som vil gi sine innspill, også vi i Strømmestiftelsen. For hva skal egentlig Norge prioritere overfor Afrika i årene som kommer?

En ting er sikkert. Norge kan ikke være overalt i Afrika og vi bør konsentrere oss. Norge har interesser innenfor så forskjellige områder som handel, forskning, bistand og sikkerhet.

Vi må gjøre det vi kan for å løfte mennesker ut av fattigdom

I Strømmestiftelsen er vi opptatt av at vi må gjøre det vi kan for å løfte mennesker ut av fattigdom. Da må det fremdeles satses på utdanning og jobbskaping. Og det er også viktig at særlig jenter får muligheter til selv å være med å bestemme over sin fremtid.

De siste årene med pandemi og konsekvensene av Russlands krigføring i Ukraina har gitt en prisvekst i mange afrikanske land som er høyere enn vår. Vi ser at flere mennesker har havnet i ekstrem fattigdom samtidig som befolkningsveksten på kontinentet er høy.

Det er mange grunner til å frykte for fremtiden til befolkningen på det afrikanske kontinentet. Flere områder kan bli ubeboelige på grunn av klimaendringer, millioner av unge kan stå uten jobb, mange flere kan bli drevet på flukt på grunn krig og konflikt, og fattigdommen særlig i byene kan øke dramatisk.

Den nye norske Afrika-strategien må ta med seg at vår innsats for verdens fattigste også handler om vår sikkerhet.

Men det finnes også veier ut av dette. Veien ut av fattigdom starter første skoledag. Den nye norske Afrika-strategien må ta med seg at vår innsats for verdens fattigste også handler om vår sikkerhet. I særlig grad tenker vi da at vi heller ikke kan glemme landene i Sahel-beltet i Vest-Afrika som akkurat nå har vært gjennom år med militærkupp og islamistisk terror. Dette er land som for få år siden var relativt fredelige. Vi må fortsette å støtte befolkningen her mot en tryggere fremtid.

Det vil forhåpentligvis bli mange debatter om den nye norske Afrika-strategien. Det er viktig for Afrika, men det er også viktig for oss. Og de debattene må foretas på bakgrunn av det vi vet Afrika er i dag, og hvordan vi i størst mulig grad kan samhandle for at kontinentet og befolkningen kan få en best mulig fremtid.