Nepal. Mor og datter jobber på åkeren.
Mor og datter samler grønnsaker til å selge på markedet.

Nordmenn tror ikke vi klarer å utrydde ekstrem fattigdom

Likevel mener flertallet det er viktig og vil gjøre mer for å utrydde ekstrem fattigdom i verden innen 2030, viser en undersøkelse.

– Et tydelig signal om å ta drastiske grep, sier Strømmestiftelsen. Innen 2030 år skal ekstrem fattigdom utryddes, ifølge FNs bærekraftsmål. Kun 4 prosent av den norske befolkningen tror dette vil skje, viser en ny undersøkelse utført av Norstat på vegne av Strømmestiftelsen.

– Jeg er overrasket over at det er så entydig pessimisme, ettersom mye positivt har skjedd på kort tid. Ekstrem fattigdom har blitt halvert siden 1990, og med dagens erfaringer og nye løsninger har vi en reell mulighet til å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom, sier Kristine Storesletten Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen.  

Les mer om ekstrem fattigdom og hvordan du kan bekjempe den.

 

Bred støtte til å nå målet

Undersøkelsen viser videre at

72 prosent mener at det er svært viktig at ekstrem fattigdom blir utryddet i verden

70 prosent mener det norske bistandsbudsjettet bør økes eller være på samme nivå som i dag

50 prosent er villige til å gjøre mer for å bidra til å utrydde ekstrem fattigdom

Sødal mener resultatene gir et tydelig signal til den norske regjeringen om å trappe opp arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål innen 10 år.

- Den norske befolkningen er med. Norge, som verdens beste land å bo i, må nå ta drastiske grep for å utrydde ekstrem fattigdom. Vi har hastverk, og fattigdomsbekjempelse og klimatiltak henger nøye sammen, mener Sødal.

Totalt lever 8.6 prosent, om lag 645 millioner mennesker, i ekstrem fattigdom i dag, ifølge siste tall fra FN. Mer enn én milliard mennesker har kommet seg ut av fattigdom de siste 30 årene. Andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom sank fra 36 prosent i 1990 til 10 prosent i 2015.

- Prognoser viser at verden nå ligger langt bak skjema. Klimaendringer, krig og konflikt og høy befolkningsvekst har ført til en økning i antall ekstreme fattige, særlig i Afrika sør for Sahara. Nå må vi prioritere de landene hvor behovene er størst og tiltakene som hjelper, sier Sødal. 

- Samtidig må vi huske at bistand løser ikke dette alene. Næringslivsutvikling, klimatiltak og konfliktforebygging har stor betydning, sier hun.