Ledige stillinger

Strømmestiftelsen er en internasjonal bistandsorganisasjon med virksomhet i Øst- og Vest-Afrika og Asia. Vårt hovedkontor er lokalisert i Kristiansand. Her møter du 35 engasjerte og dyktige kolleger. Til sammen har vi ca. 125 lokalt ansatte på våre kontor i ni land. Strømmestiftelsen er en ideell, verdibasert organisasjon, og vi ønsker å skape en kultur der vi etterlever og motiveres av våre kjerneverdier verdighet, rettferdighet og solidaritet.

Strømmestiftelsen er opptatt av mangfold og inkludering, og vi er sertifisert som en likestilt arbeidsplass. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke.

Vår visjon er en verden uten fattigdom. Sammen med lokale partnerorganisasjoner driver vi langsiktig utviklingsarbeid med anerkjente konsepter innen utdanning, jobbskaping og rettighetsarbeid. Dette gir flere hundre tusen mennesker muligheten til å klatre ut av fattigdom, hvert år.