Ledige stillinger

Strømmestiftelsen er en internasjonal bistandsorganisasjon med virksomhet i Øst- og Vest-Afrika og Asia. Vår visjon er en verden uten fattigdom. Sammen med lokale partnerorganisasjoner driver vi langsiktig utviklingsarbeid med anerkjente konsepter innen utdanning, jobbskaping og rettighetsarbeid. Dette gir flere hundre tusen mennesker muligheten til å klatre ut av fattigdom, hvert år.

Vårt hovedkontor er lokalisert i Kristiansand hvor du vil møte 32 engasjerte kolleger, og vi har 125 lokalt ansatte på våre ni kontor i land i sør. Ansatte må være lojale mot Strømmestiftelsens verdigrunnlag.

Strømmestiftelsen er opptatt av mangfold og inkludering, og er sertifisert som en likestilt arbeidsplass. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.