Vår historie

olav-kristian-stromme
Pastor Olav Kristian Strømme

Strømmestiftelsen ble etablert 21. september 1976 og har sin opprinnelse i det omfattende innsamlingsarbeidet som ble startet av kapellan Olav Kr. Strømme i Kristiansand domkirke på begynnelsen av 1960-tallet.

Da Olav Kr. Strømme døde, tok hans nevø, Gunnar Strømme, initiativet til opprettelsen av stiftelsen. Gunnar Strømme ble valgt til styreleder og ledet stiftelsens arbeid i en sterk vekstperiode gjennom 8 år. Takket være stor innsats fra mange trofaste medarbeidere, ansatte og frivillige, kunne Olav Kr. Strømmes livsverk videreutvikles og bli til det Strømmestiftelsen er i dag.

Siden 1989 har Strømmestiftelsen vært en desentralisert organisasjon med egne regionkontor og med kun lokalt ansatte som jobber gjennom lokale samarbeidspartnere.

Det første regionkontoret åpnet i Bangladesh, deretter Peru i 1990, Mali i 1984 og Uganda i 1994. Strømmestiftelsens arbeid i Sør-Amerika ble avviklet i 2019, og arbeidet vårt på Sri Lanka ble faset ut i 2023.

I 2024 avviklet Strømmestiftelsen sine regionkontor og gikk over til landkontor.

rode-annonser-web.
presten-med-de-rode-annonsene
radio-i-ecuador-001-(3)

Strømmestiftelsens arbeid med spare- og lånemuligheter for de fattigste startet på 1980-tallet, hvor vi begynte å fokusere på de fattigstes manglende tilgang til banktjenester. De første formelle spare- og låneprogrammene ble startet i Bangladesh.

Helt frem til 2019 var mikrofinans en av Strømmestiftelsens hovedpilarer. Mikrofinansselskapet ble solgt i 2019, men fortsatt er spare- og lånegrupper en viktig del av Strømmestiftelsens programmer. 

I 1989 startet Strømmestiftelsen giverordningen Hjertevenn, hvor norske givere fikk bilder og informasjon om sitt eget fadderbarn. Med tiden har konseptet endret seg for å minske administrasjonskostnader, og nå støtter Hjertevenner alle barn i Strømmestiftelsens prosjekter. 

I tråd med stiftelsens formål om å hjelpe mennesker ut av fattigdom (ref. Vedtekter), har Strømmestiftelsen hele tiden, med utgangspunkt i kristne verdier,  søkt å konsentrere bistandsarbeidet opp mot de aller mest sårbare og gjennom lokale partnere. Derfor har også satsingen på langsiktig utviklingsarbeid gjennom prosjekter innen utdanning, jobbskaping og samfunnsbygging gått som en rød tråd siden oppstarten.  

od-1989-2-001
design-uten-navn
manila