2016-sor-sudan-biskop-paride-taban2

Minneord over Biskop Paride Taban 1936-2023

Den 1. november 2023 fikk vi den triste meldingen om at Biskop Paride Taban hadde gått bort. Biskopen døde på et sykehus i Nairobi og ble 87 år gammel.

Med hans død ble det et merkbart tomrom etter en mann som hadde satt dype spor etter seg i sitt arbeid. Han var viden kjent i Sør-Sudan for sin urokkelige vilje og evne til å skape fred. Men dette gav ham også store utfordringer i balansegangen mellom de ulike stridene parter. Blant annet. ble han fengslet både av SPLA og den arabiskdominerte regjeringen.

Biskop Paride var også en viktig kirkeleder og preget fredsarbeidet i Sør-Sudan.

Biskop Paride var også en viktig kirkeleder og preget fredsarbeidet i Sør-Sudan. Han kunne kommunisere like godt med presidenter som med vanlige landsbyfolk. Internasjonalt hadde han også bygget opp et sterkt nettverk av støttespillere i USA, Australia, Tyskland, Nederland, Belgia og Norge.

Så tidlig som i 1978 var det kontakt mellom Paride og Strømmestiftelsen. Da fikk han penger til å kjøpe to traktorer som han kunne bruke til pløying av åkeren for mennesker som var fanget i den blodige borgerkrigen.

Han kunne kommunisere like godt med presidenter som med vanlige landsbyfolk.

Paride var født i Opari i 1936 og vokste opp i Katire. Her var det et sagbruk som britiske kolonimyndigheter hadde etablert. Hit kom arbeidere fra mange ulike området og stammer for å arbeide. Denne oppveksten satte uten tvil spor i Paride, som resten av livet sitt forsøkte å skape fred mellom mennesker fra ulike steder og kulturer.

Han aldri forlot sitt folk gjennom disse krigsårene.

Biskop Paride fikk etter hvert en presteutdannelse i den katolske kirke og ble ordiner i 1964. Han ble så den første biskop i Øst Equatoria fra 1983-2004. Dette var i en svært turbulent tid for Sør-Sudan. Krigen skapte store flyktningstrømmer, sult og katastrofer. Det som kjennetegnet Paride i motsetning til mange andre sør-sundanesere var at han aldri forlot sitt folk gjennom disse krigsårene.

(Minneordet fortsetter under bildene.)

2016-sor-sudan-biskop-paride-taban
2014-south-sudan-kuron_biskop-paride-taban-photo-lars-saaghus

Gjennom krigen var han også en samlende person og kirkeleder, som blant annet grunnlegger av det økumeniske «Sør-Sudans kirkeråd»; Dette ble en viktig organisasjon for å hjelpe folk i ytterste nød gjennom hele krigen. Paride ble også ofte hentet inn som forhandler og fredsmekler og bidro til at mange tusen mennesker fikk humanitær hjelp.

I Kuron etablerte han landsbyen «Holy Trinity Peace Village».

I 2003 ønsket Paride å avslutte sin gjerning som biskop og fikk tillatelse av paven til det. Han reiste da med en gruppe medarbeidere til området Kuron hvor han etablerte landsbyen «Holy Trinity Peace Village». Her kunne han få oppfylt sin drøm om å lage en fredslandsby, hvor mennesker fra ulike stammer skulle leve i harmoni med hverandre. Denne fredsmodellen ble også brukt i mange andre sammenhenger.

I 2001 fikk Strømmestiftelsen igjen kontakt med Paride, og et samarbeid om støtte til skoler kom i gang. På grensen til Kenya hadde Paride startet opp en videregående skole for jenter fra hele Sør-Sudan. Dette området nær grensen var forholdsvis trygt for bombing, så her kunne barna komme til St. Bakhita Secondary School. Dette ble et sted mange unge jenter fikk en god utdannelse. Strømmestiftelsen støttet i mange år dette arbeidet.

Her kunne han få oppfylt sin drøm om å lage en fredslandsby, hvor mennesker fra ulike stammer skulle leve i harmoni med hverandre.

I mer enn 20 år har Strømmestiftelsen også vært med på å bygge opp Holy Trinity Peace Village, med særlig vekt på utdanning. Det er nå barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og en yrkesskole her som unge mennesker kan bruke.

Biskop Paride var en person med et stort internasjonalt nettverk, og dette førte til at han ble tildelt et utall av priser. I 2013 fikk han menneskerettighetsprisen etter Sérgio Vieira de Mello av FNs daværende generalsekretær Ban Ki-moon, for etableringa av Den Hellige Treenighets fredslandsby i Kuron. I 2017 fikk han Huber Walter Award og African Peace Award, i 2018 Roosvelt for Freedoms award, og like før han døde mottok han også Opuz Prize.  I 2011 ble han tildelt Strømmestiftelsens «Hjelp til selvhjelp»-pris. Han var også nominert til Nobels fredspris.

Strømmestiftelsen vil fortsette samarbeidet med Holy Trinity Peace Village og være med på å videreføre det arbeidet som Paride startet. 

Generalsekretær i Strømmestiftelsen, Erik Lunde, beskriver Paride som «en virkelig bauta i arbeidet for fred og forsoning i Sør-Sudan. Hans liv har betydd en stor forskjell».

Vi ønsker fred over Parides minne og håper hans arv kan leve videre.


Lars Saaghus

 

 

 

Venn og kollega, Lars Saaghus,
Strømmestiftelsen