Vegar Brynildsen er Norges nye ambassadør til Mali.
Ambassadør Vegar Brynildsen (i midten) flankert av ansatte ved regionskontoret i Bamako. På hans høyre side regiondirektør Rokiatou Dembele, på venstre side programsjef Mariame Kone.

Ny ambassadør i Mali

Vegar S. Brynildsen er utnevnt til Norges nye ambassadør i Mali.

I oktober besøkte han Strømmestiftelsens kontor i Bamako der han ble orientert om arbeidet vårt. For ambassadøren, som tiltrådte i stillingen på ettersommeren, var møtet med Strømmestiftelsen en av de første organisasjonene han hadde møte med etter tiltredelsen.

Brynildsen signerte stiftelsens gjestebok og orienterte om at utdanning og samarbeid med sivile organisasjoner er viktige prioriteringer for norske myndigheter. Ambassaden i Mali dekker også nabolandene Burkina Faso, Niger, Tsjad og Mauretania.