Gå til innhold Gå til navigasjon

Jobb og utdanning gir mennesker et bedre liv!

foreldrelose-etter-tsunamien_myanmar-2-web

Vi drømmer om en verden uten fattigdom

- Umulig, sier kanskje noen.
Men den stoltheten og verdigheten vi ser
hos hvert menneske som klatrer ut av fattigdom,
er vårt bevis på at arbeidet nytter.

- Strømmestiftelsen

Jobb og utdanning gir mennesker et bedre liv!

Ikon rettigheter
Vi styrker foreldre
De får muligheten til å skape seg en jobb, så de kan skaffe mat til barna sine. Med en stabil inntekt får de råd til å sende barna på skolen og i barnehagen. De får yrkesopplæring og trening i hvordan de kan drive god forretning.
Ikon utdanning
Vi hjelper barn
Når foreldrene har jobb, trenger ikke barna å jobbe. Unge jenter slipper å giftes bort eller selges som slaver. Barn slipper å bo på gata. De slipper å dø av enkle sykdommer, fordi mamma og pappa nå har råd til å kjøpe medisiner.
Illustrasjon globus
Vi bygger samfunn
Å skape jobber hjelper hele lokalsamfunn. Skolegang, yrkesopplæring, kunnskap om rettigheter og nettverksbygging gir mennesker tro på seg selv og muligheter til å påvirke sitt eget liv og samfunnet sitt.

Hvordan jobber vi?

Små lån - store forandringer

Sparing og låning i grupper gir fattige, idérike mennesker tilgang til små lån og finansielle tjenester slik at de kan skape seg en sikker inntekt og en trygg framtid.

Skrive + lese = Stå på egne ben

Skole og utdanning gir både barn og voksne verdifulle kunnskaper og ferdigheter. Samtidig får de et varig grunnlag til å forbedre sin egen livssituasjon.

Les deres historie

Vårt arbeid har skapt gode resultater og endret mange liv. Bli inspirert og se at det nytter.

Reddet søstrene sine
Den hardtarbeidende storebroren reddet søstrene fra tvangsekteskap ved å få seg en utdanning og jobb.
Familiens gullegg
Shipas idé om å begynne med oppdrett og egg-produksjon har forvandlet familiens økonomi. Og hennes egen fremtid.
Unge liv reddet
Etter å ha blitt utsatt for de mest ufattelige påkjenninger hjelper foreldresenteret unge mødre tilbake til livet.
Et nytt liv som lærer
Alt stoppet opp da Amani fikk polio. Han måtte slutte som fisker og startet landsbyens første førskole.