Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva er ekstrem fattigdom?

nepal-jordskjelv-scanpix-forside (1189x294)
Hvis du må klare deg
for mindre enn 1,9 dollar om dagen,
regnes du av FN for å leve
i ekstrem fattigdom.

 

Hvor mange lever i ekstrem fattigdom i verden i dag og om 10 år?

sdg1-graf-prognose-web
uganda-mange-barn
Koronakrisen truer

Før koronakrisen levde rundt 645 millioner mennesker i ekstrem fattigdom globalt, ifølge FN. For første gang siden 1990-tallet vil antallet øke drastisk, melder Verdensbanken.

Nepal, jente, smil
Økonomisk fremgang i Asia

Mer enn én milliard mennesker har kommet seg ut av fattigdom de siste 30 årene.  Mye av den økonomiske fremgangen har skjedd i Asia. Nå truer koronakrisen utviklingen videre.

sdg1-utrydde-fattigdom
FNs bærekraftsmål

Om 10 år skal verden nå FNs bærekraftsmål om å utrydde ekstrem fattigdom. Det er fullt mulig, men særlig som følge av koronakrisen må verden jobbe hardt for å nå målet.

4 ting DU kan gjøre for å bekjempe fattigdom

Det er lett å tenke at våre handlinger som enkeltmennesker ikke har betydning. Men fortvil ikke – det finnes mye du kan gjøre for å bekjempe fattigdom!

shoppingcart_icon-01
1. Vær en bevisst forbruker
Vær en bevisst forbruker gjennom å kjøpe produkter som er produsert under anstendige arbeidsforhold og som sikrer produsentenes rettigheter.
sustainableworld_icon-01
2. Gjør smarte klimavalg
Klimaendringer rammer de aller fattigste hardest. Påvirk nærmiljø, jobben, skolen, familie og venner til å gjøre klima- og miljøvennlige handlinger i hverdagen.
influence_icon-01
3. Bry deg!
Påvirk norske politikere til å velge løsninger som bidrar til å bekjempe fattigdom både i Norge og globalt. Bruk stemmeretten, skriv blogg, engasjer deg, demonstrer!
4. Del det du har!
Norge er et av verdens rikeste land, og vi har gode tradisjoner for å dele. For dem du deler med, kan det bety ALT. Start din egen innsamlingsaksjon!

Verdt å vite om ekstrem fattigdom

Hvordan påvirker klimaendringene fattigdom?

Ekstremvær, flom og tørke tvinger utallige mennesker på flukt, i tillegg til at mange av verdens fattigste opplever vanskeligere kår for jordbruk, husdyrhold og generell matsikkerhet.

De fattigste landene har bidratt minst verdens CO2-utslipp, men rammes hardest.  Drastiske klimatiltak må til for å begrense global oppvarming og dermed hindre økt fattigdom

Hva skal til for å utrydde ekstrem fattigdom?

For å komme ut av fattigdomsfella er det avgjørende å bygge kunnskap, øke inntekt og fremme rettigheter. Vi må øke innsatsen der behovene er størst – i de fattigste og mest sårbare områdene. Koronakrisen har medført enorme behov for nødhjelp og strakstiltak som følge av økonomisk nedgang og mangel på mat og helsetilbud, men fortsatt vil det være avgjørende å jobbe langsiktig og med de underliggende årsakene til fattigdom.

Siste rapportering fra FN på bærekraftsmål 1 viser blant annet at:

  • Ulikhet starter allerede før fødselen, og vi må prioritere barn under 14 år. De utgjør hele 46% av verdens fattigste. Vi må derfor jobbe for at alle barn får muligheten til å begynne på og fullføre skolen, har tilgang til helsetjenester og får oppfølging innen ernæring. 
  • Mange lever i ekstrem fattigdom selv om de har jobb, særlig i Afrika sør for Sahara. Andelen mennesker som har en jobb å gå til, men som fortsatt lever i fattigdom, var på hele 38 prosent i 2018, viser nyeste rapportering fra FN på bærekraftsmål 1. Dette gjelder særlig unge mennesker mellom 15 og 24 år. Det er sterkt behov for å trappe opp tiltak som imøtekommer denne utfordringen, og som dermed kan bidra til anstendig arbeid for alle 
  • Mange av verdens mest sårbare faller utenfor grunnleggende offentlige trygdeordninger og sosiale tjenester. Dette gjelder særlig barn, kvinner og mennesker med funksjonsnedsettelser. Å nå ut til disse gruppene kan hjelpe dem som faller utenfor til å reise seg igjen og finne veien ut av fattigdom. Her handler mye om nasjonale prioriteringer, kunnskap om rettigheter og tilgangen på grunnleggende helsetjenester.  
  • Vi kan ikke bekjempe fattigdom uten å gjøre noe med klimaendringene, som rammer de aller fattigste hardest. Drastiske klimatiltak må til for å begrense global oppvarming og dermed hindre økt fattigdom.
  • Høy befolkningsvekst er også en sentral utfordring for å utrydde fattigdom. Å jobbe for å bekjempe barneekteskap og utdanning for jenter kan være gode tiltak for familieplanlegging, og dermed også økt befolkningsvekst. Det påpeker også siste utviklingsrapport fra UNDP.
Hva er de viktigste hindrene for å utrydde ekstrem fattigdom?

Det er særlig voldelige konflikter og politisk uro, klimaendringer og høy befolkningsvekst som hindrer mennesker i å komme ut av ekstrem fattigdom. Generelt øker også ulikheten i verden, noe som kan gjøre at flere havner i fattigdom. 

Årsakene er komplekse og handler gjerne om et samspill av både sosiale, politiske og økonomiske faktorer. Dette gjør det utfordrende å bekjempe ekstrem fattigdom.

Akkurat nå truer særlig koronakrisen, og gjør at antallet ekstremt fattige i verden øker for første gang siden 1990-tallet. Verdensbanken anslår at mellom 40 og 60 millioner mennesker vil havne i ekstrem fattigdom som følge av smitteverntiltak og global økonomisk nedgang.

Hvor bor de fattigste menneskene i verden?

Om lag 413 millioner av verdens fattigste bor i Afrika sør for Sahara.

Ekstrem fattigdom er i dag sterkt konsentrert i noen områder, og særlig på landsbygda.

Selv om også noen asiatiske land fortsatt henger igjen, som India og Bangladesh, risikerer man at ekstrem fattigdom blir et afrikansk fenomen i 2030.