RE:ACT mener: Gi oss muligheten

2019 RE: ACT General Meeting

- La ikke oss som er unge i dag ta støyten som kommer, dersom verden ikke tar grep, mener Kristin Halsnes i vår ungdomsorganisasjon, RE:ACT.

RE:ACT logo

En fjerdedel av verdens befolkning er under 15 år. Det betyr at det i årene som kommer vil være et enormt behov for jobber. Samtidig vet vi at arbeidsledigheten blant unge i verden øker. En rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO viser at 172 millioner mennesker var uten arbeid i 2018. Og med koronapandemien vil tallet stige dramatisk.   

Den yngste og raskest voksende befolkningen i verden finner vi i Afrika. 60 prosent av dem som bor her er under 25 år. Hvert år fremover skal 20 millioner unge mennesker på dette kontinentet inn i arbeidsmarkedet.  

Befolkningsvekst og økonomisk vekst fører til mer søppel. Verdensbanken har anslått at med dagens søppelproduksjon vil mengden søppel øke med 70 prosent – fra dagens 2.01 milliarder tonn, til 3.40 milliarder tonn i 2030. 

Verden trenger en grønn omstilling. Det betyr at vi trenger jobber som gagner miljøet, og produksjon av varer eller tjenester som er bærekraftige og tar vare på naturressursene.   

Norge har god erfaring med avfallshåndtering og kan hjelpe sårbare land til å skape jobber av søppel, sikre fremvekst av en sirkulær økonomi og styre i retning av bærekraftig vekst. Gjennom å forbedre avfallshåndtering og arbeide for resirkulering vil det her være mange muligheter for å utvikle nye og flere typer jobber. Det kan vi gjøre gjennom bedre systemer for innsamling av søppel, utvikle produksjonsenheter for gjenvinning av plast til produkter som kan selges og gjennom gjenvinningsanlegg for restavfall. Strømmestiftelsens prosjekt, grønne jobber i Mali er et eksempel på dette. 

Bedre avfallshåndtering vil redusere presset på naturressursene og verne om miljøet. Det vil også hindre økt sårbarhet blant verdens fattigste. 

Vi står overfor store utfordringer når det gjelder å håndtere den enorme avfalls- og søppelproduksjonen som skjer i verden. Ser en dette i sammenheng med det store behovet Afrika har for flere arbeidsplasser er det en vinn-vinn-situasjon å satse på utviklingen av grønne jobber. Så gi ungdom i verden muligheten, og la ikke oss som er unge i dag ta støyten som kommer dersom verden ikke tar grep. 


Tekst: Kristin Halsnes, kommunikasjonsansvarlig i RE:ACT.


Les mer om vår ungdomsorganisasjon, RE:ACT