2017_NIGER_SPEED SCHOOL_TASSIKOUARA_TORLEIF-6151

Nordmenn setter utdanning høyest i kampen mot fattigdom

Hele 3 av 5 nordmenn mener utdanning er viktigst for å bekjempe fattigdom, viser en undersøkelse foretatt av YouGov på vegne av Strømmestiftelsen.

– Oppfatningen i befolkningen er godt dokumentert i historien de siste 30 årene. En enorm satsning på skolegang, ikke minst jenter og kvinner, har bidratt til et mer én milliard mennesker har kommet seg ut av ekstrem fattigdom, sier Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen.

Mens norske elever i disse dager er trygt på plass på skolebenken, har utallige barn og unge globalt ikke vært på skolen på halvannet år. Under koronapandemien stengte skoler i 190 land, og minst 500 millioner stod uten noe skoletilbud.

Lunde i Strømmestiftelsen er bekymret for utviklingen:

– Pandemien har snudd en positiv utvikling på hodet, og akkurat nå haster det at både myndigheter og utviklingsorganisasjoner intensiverer arbeidet for å gi tilgang til utdanning. Vi vet at veien ut av fattigdom starter første skoledag, sier han.

Må satse på utdanning for barn og unge

Strømmestiftelsen satser tungt på utdanningsprogrammer i 11 av verdens fattigste land. Gjennom alternative skoletilbud, som såkalte «speed schools», jobber de for å få barn og unge raskt tilbake til skolebenken. Under pandemien har disse tilbudene blitt enda viktigere.

– Nesten halvparten av verdens fattigste i dag er barn under 14 år. Skal vi snu denne utviklingen, må flere få tilgang til utdanning. Med pandemiens konsekvenser er vi nødt til å tenke alternativt i dette arbeidet, påpeke Lunde.

Mer motiverte til å hjelpe andre

I den ferske undersøkelsen oppgir også 16 prosent av befolkningen at de har et sterkere ønske enn før om å hjelpe mennesker i fattige deler av verden, mens 44 prosent av befolkningen sier at motivasjonen er uendret og at de bidrar med det de kan. Det er særlig unge voksne under 30 år som er blitt mer motiverte for å hjelpe. 

Les mer om ekstrem fattigdom og hvordan du kan bekjempe den.

– I en tid som har vært tøff for mange, har vi også blitt mer oppmerksomme på hvordan andre mennesker har det. Ikke minst er dette gledelig å se for oss som arbeider med å bekjempe fattigdom, sier Lunde.

Her er hovedresultatene:

Hvilken eller hvilke av følgende ting mener du har best effekt for å bekjempe fattigdom i verden?Har pandemien gjort deg mer eller mindre motivert til å hjelpe andre mennesker i vanskelige situasjoner?