Lærer og leder: Amani engasjerer seg i lokalsamfunnet. Han er en populær lærer blant elevene på førskolen, og gjør en stor innsats som leder for en lokal spare- og lånegruppe.

Et nytt liv som lærer

Amani fikk livet snudd på hodet da han ble rammet av polio på 90-tallet. Han måtte slutte som fisker og startet landsbyens første førskole.

Ved en førskole i Mhonze, en liten landsby utenfor Mwanza i Tanzania synger ungene den daglige avslutningssangen før de løper hjemover.

Amani kommer trillende på sykkelen sin. Han er en av lærerene på førskolen og underviser i matte, swahili og engelsk.

Skolen han jobber på er kun 5 år gammel, og veggene er dekorert med dyr, bokstaver og enkle mattestykker i sterke farger. På plassen utenfor er det en lekeplass som ungene kan boltre seg på.

– Det er veldig viktig at barn får en god utdanning, slik at de får en trygg fremtid, sier han.


Før Amani ble lærer, var han en av mange fiskere i Victoriasjøen. Men da han ble rammet av polio i 1997, fikk han problemer med å gå og måtte finne på noe annet å gjøre. Da bestemte han seg for å bli førskolelærer. På det tidspunktet var det ingen førskoler i landsbyen hans, så Amani startet sin egen.

– Vi brukte den lokale kirka som klasserom. Det fungerte, men vi hadde ikke de samme gode læringsmaterialene som vi har nå, sier han. 

Amani er godt likt av både barna og de andre lærerne. I klasserommet er han tydelig og klar på hvordan han vil ha det, og det blir kollektiv applaus når elevene gjør det bra.
– Det er viktig for meg at elevene trives. Jeg ønsker at vi skal være venner, smiler han.
 

tanzania-amani-teacher2

Elevene følger godt med når den engasjerte læreren underviser.

Foto: Jørgen Dahl
tanzania-amani-teacher

Når Amani ikke underviser, er han leder for en spare- og lånegruppe.

Foto: Jørgen Dahl

Fikk lærerkurs

Selv har Amani kun grunnskoleutdanning, men i 2010 fikk han delta på lærerkurs. 
– Da jeg fikk dette kurset, lærte jeg nye og bedre måter å undervise på. Jeg er veldig glad for å ha fått denne muligheten, og jeg trives godt som lærer, sier han.

Tre ganger i året får lærerne kurs i undervisningsmetodikk, og hvordan man lager egne læringsmaterialer.
– Jeg gleder meg alltid til disse kursene, sier Amani.

tanzania-amani-teacher3Når Amani ikke underviser, er han leder for en spare- og lånegruppe i landsbyen.
– Med lån fra spare- og lånegruppa har det vært enklere å betale for skolegangen til datteren min.

For tre år siden begynte vi også å bygge et hus. Det går sakte, men sikkert fremover, og forrige uke kom taket på plass. Nå drømmer jeg om å kunne kjøpe meg en motorsykkel, sier han og ler.