Hva er kastesystemet?

Kastesystemet har i mange år vært et stort tema innenfor i hinduismen. Men hva er egentlig kastesystemet? Og er det ikke avskaffet?

Det er vanskelig å spore selve opprinnelsen til kastesystemet, men det antas at det ble utviklet i Sør-Asia mot slutten av den vediske perioden. I løpet av den tiden ble diskrimineringssystemet institusjonalisert på grunnlag av fødsel og personens kaste, men ikke yrke. 

De kasteløse ble utstøtt fra sosiale engasjementer, og ble nektet å gå inn i templer. Med det fikk noen mennesker større verdi enn andre, og andre fikk ingen rettigheter i det hele tatt, og ble sett ned på som mindreverdige. 

I Nepal har urørbarhet og diskriminering på bakgrunn av kastesystemet blitt sporet tilbake til regjeringen til Kong Jayasthiti Malla (1360-1395). I løpet av denne perioden ble kastesystemet innført i Nepal, og mennesker ble delt inn i kategorier. For 1000 år siden hadde Nepal over 3000 forskjellige kaster. 

Dagens kastesystem, som ble forbudt i 1963, bygger på en sosial lagdeling med lange tradisjoner. En del mennesker i Nepal tror at man blir født inn i en kaste. Om du blir sett på som verdifull eller verdiløs, kommer an på hvem dine foreldre er.  

2018 Nepal Samvad
2018 Nepal Samvad
2018 Nepal Samvad

Det finnes fire hovedkaster: 

  1. Brahmin (prester og lærere) 
  2. Kshatriya, (soldater og adel) 
  3. Vaishya, (handelsfolk og bønder) 
  4. Sudra (tjenere og folk av de laveste yrker) 

Utenfor de fire hovedkastene kommer Dalitene, det er de som befinner seg helt nederst på rangstigen og ikke tilhører noen kaste. Daliter betyr “de undertrykte”. Disse blir stemplet som “urene”, “kasteløse” eller “urørbare”. De er regnet som søppel av andre kaster. 

Hva vil det si å være kasteløs?

Å være kasteløs betyr at mennesker frarøves sivile, politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter. Fra de er små barn lærer de at de er mindre verdt enn andre og utestenges fra viktige arenaer i samfunnet. Dette kan være alt fra skole og arbeidsliv, til å bruke nabolagets offentlige vannkran. 

Det er kvinner som kommer verst ut, de har absolutt ingen rettigheter når det gjelder eiendom og land, hus og hjem eller penger. 

Er ikke kastesystemet avskaffet? 

Kastesystemet ble forbudt i 1963, men praktiseres fremdeles. Det er særlig utbredt på landsbygda, der troen fremdeles står sterkt. 

Globalt regner man med at over 260 millioner mennesker er kasteløse eller berørt av kastesystemet. Asia er det området i verden der kastesystemet er mest utbredt, men det finnes også i flere land i Afrika. 

I Nepal er det vanskelig å finne ut hvor mange som er Daliter. Offisielle tall (2011) sier at 13,6 prosent er Daliter, om lag 3,6 millioner mennesker. Mens andre mener tallet er mye høyere og anslår at det kan være så mange som fem millioner. 

Hvordan kan vi bidra?

I våre prosjekter i Nepal arbeider vi for å bekjempe kastediskriminering og for at alle mennesker skal behandles likt og ha de samme rettighetene. Vi opplever at kvinner tar opp kampen mot kastesystemet og vi ser at unge jenter tar kampen mot uretten og får utdanning. Flere lokalvalg har i det siste valgt flere kvinner enn noen gang før, inn i lokalstyre og administrasjoner. 

Vårt livsmestringskurs for ungdom, "Sjef i eget liv", er en ettårig utdanning for ungdom som har droppet ut av skolen. I Nepal heter kurset "Samvad", som betyr “dialog” på Nepali, Det fleste deltagerne er kasteløse, men i Samvad-gruppene blandes ungdom fra de ulike kastene. Slik lærer ungdommene å jobbe sammen, uavhengig av kaste. De påvirker også sine foreldre, slik at forandringen som starter med ungdommene fortsetter i familien og til slutt kan endre hele landsbyen. 

Samvad hindrer tusenvis av barneekteskap, og de har til og med lyktes i å få hele kommuner til å erklære seg for barneekteskapfri sone. Yrkesutdanningen har gitt mange ungdommer jobb og inntekt, og svært mange kommer tilbake til skolen og får seg en utdanning. 

Få et innblikk i hverdagen som kasteløs gjennom serien Motherhood.

Produsert av Hacienda Film for Aftenposten TV i samarbeid med Strømmestiftelsen: