Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva er kastesystemet?

Hva er kastesystemet?
Kastesystemet er en urgammel form for apartheid, og i praksis ikke avskaffet. Foto: Per Fronth.

Vi skriver mye om kastesystemet om dagen. Men hva er egentlig kastesystemet? Og er ikke det avskaffet?


For 1700 år siden vandret en gruppe indiske hinduister nordover og mot det vi i dag kjenner som Nepal. Med seg hadde de hinduismen og et kastesystem som gikk ut på å skille mennesker i ulike lag og grupper og gjort ut fra hva de gjorde i samfunnet.

Dermed slo kaste rot i Nepal. Noen mennesker fikk større verdi enn andre, og andre fikk ingen rettigheter i det hele tatt og ble sett ned på som mindreverdige.

I Indisk kaste er prestene øverst på rangstigen. Deretter kommer de som er herskere og krigere, så bønder, håndverkere og arbeidsfolk og sist kommer arbeidere og tjernene. Helt sist kommer dalitene. De er dem som ikke blir regnet i det hele tatt og som ikke tilhører noen kaste.

Sosial lagdeling

I Nepal er kastesystemet noe mer komplisert. For 1000 år siden hadde Nepal over 3000 forskjellige kaster. Dagens kastesystem, som ble forbudt i 1963, bygger på en sosial lagdeling med lange tradisjoner. Brahmin (prester, lærere, forskere, og de som er lærere i hinduismen), Kshatriya, (soldater og ledere) Vaishya, (handelsfolk, bønder, kvegfolk og kunstnere) Sudra (arbeidere, håndverkere, tjenere) utgjør de fire hovedkastene. Nederst er de kasteløse, dalitene, og selv innenfor denne gruppen er det flere ulike kaster.  

Kastesystemet er diskriminering satt i system, og frarøver mennesker sivile, politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter. Kaste handler altså om å skille ut og frarøve mennesker rettigheter. De som befinner seg helt nederst på rangstigen og ikke tilhører noen kaste, dalitene, blir sett på som mindreverdige som mennesker, de er urene, og regnet som søppel av andre kaster.

Mest utbredt i Asia

Globalt regner en med at 260 millioner mennesker er kasteløse eller på et eller annet vis berørt av kastesystemet. Asia er det området i verden der kastesystemet er mest utbredd. Men kaste er også utbredd i flere land i Afrika.

I Japan regner en med at så mange som 6 millioner mennesker, som tilhører Buraku folket, de som tradisjonelt var slaktere, skinnarbeidere, og i dag har vanskelig å finne arbeid og å gifte seg utenfor sin egen gruppe. I enkelte immigrantmiljøer i Europa og USA følger kaste og kastediskriminering med på lasset nå grupper av emigranter, særlig fra Asia etablerer seg.

I Nepal er det vanskelig å finne ut hvor mange som er Daliter. Offisielle tall (2011) sier at 13,6 prosent er Daliter, om lag 3,6 millioner mennesker. Mens andre mener tallet er mye høyere og anslår at det kan være så mange som fem millioner.

Verst for kvinner

I Nepal kommer kasteløse kvinner verre ut enn menn. De har absolutt ingen rettigheter når det gjelder eiendom og land, hus og hjem eller penger. Nylig fortalte medier om en jente som ble slått sønder og sammen av en kvinne fordi hennes skygge hadde berørt sønnen hennes.

Det er kvinnene som må gjøre de mest krevende jobbene. Årlig blir tusenvis av kvinner og jenter som kommer fra en underkaste som blir kalt Badi, sent til India og andre steder for å arbeide. De tror de skal jobbe som hushjelp eller andre ærlige jobber, men ender opp i prostitusjon og i et nettverk de ikke makter å komme ut av på egen hånd.

Samvad tar opp kampen

I våre prosjekter i Nepal arbeider vi for å bekjempe kastediskriminering og for at alle mennesker skal behandles likt og ha de samme rettighetene. Vi opplever at kvinner tar opp kampen mot kastesystemet og vi ser at unge jenter tar kampen mot uretten og får utdanning. Flere lokalvalg har i det siste valgt flere kvinner enn noen gang før, inn i lokalstyre og administrasjoner. Vårt dialogprogram Samvad har gjort at flere kvinner og jenter tar opp kampen mot kastevesenet, og arbeidet de gjør setter spor etter seg.

 

010-od-2012

Ung og undertrykt?

Samvad skaper varig endring!

Livsmestringskurset Sjef i eget liv og dialoggruppene Samvad i Nepal mobiliserer ungdom til å gjøre grunnleggende endringer. Som varer. I livet. Familien. Landsbyen. Og tegnene tyder på at ungdommene også nå etterhvert endrer storsamfunnet og systemet som undertrykker dem. De vil ikke lenger være tause. De vil utfordre. Snakke. Høyt og tydelig.

Les mer om Samvad og lytt til podcasten "Lyden av forandring".