Gå til innhold Gå til navigasjon

Varsling

Dette er en kanal for å varsle mistanke om korrupsjon, bestikkelse, annen forretningskriminalitet, alle typer trakassering eller uakseptabel oppførsel. Vi oppfordrer deg til å oppgi navn i rapporten, men du kan alltid velge å være anonym. Varslingen din vil alltid bli behandlet konfidensielt.

Strømmestiftelsen tolererer ikke noen form for korrupsjon. Vi tror på åpenhet i arbeidet vårt, og at åpenhet er viktig i kampen mot korrupsjon og andre former for uetisk oppførsel.

Alle innrapporterte saker vil bli håndtert av en varslingskomité som vil delegere ansvaret til de rette personene. Komiteen består av Strømmestiftelsens finanskontroller (leder), representant for de ansatte, HR og fagforeningen Negotia.

Strømmestiftelsen vil gå gjennom påstandene i varselet og vurdere om det skal igangsettes undersøkelse. Varsleren vil bli informert innen to uker om en undersøkelse vil bli igangsatt.

Alle saker håndteres strengt konfidensielt, men den anklagede personen / organisasjonen har rett til å bli informert om påstandene.

Varsleren vil ikke bli møtt med noen form for gjengjeldelse så lenge de rapporterer mistanke om brudd og handler i god tro.

Tilsynsførere eller andre ansatte som gjengjelder mot varsleren vil bli utsatt for disiplinære tiltak, som kan innebære oppsigelse.

På samme måte er varsleren ansvarlig for sine egne handlinger, og alle som bevisst sender inn falske varsler, vil bli møtt med disiplinære tiltak.Les mer her (engelsk versjon).

Varsling

Skjema er sendt!

Vi har mottatt din varsling. Alle rapporterte tilfeller vil automatisk varsle medlemmene av kontrollkomiteen, som delegerer ansvaret til de riktige personer.

We have received your message. All reported cases will automatically alert the members of the control committee who will delegate the responsibility to the right persons.

 

Vis skjema igjen

(error)

(error)

Fyll inn din kontakt-info. Du har mulighet til å være anomym:

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

Strømme Foundation does not tolerate any kind of corruption. We believe in transparency in our work, and that openness is important in the fight against corruption and other kinds of unethical behavior. Whistleblower.

(error)

La Fundación Strømme no tolera ningunaforma de corrupción. Creemos en la transparancia en nuestro trabajo y la importancia de la franqueza en la lucha contra la corrupción y otros tipos de comportamiento no ético. Denuncia.

(error)

Fondation Strømme ne tolère aucune forme de corruption. Nous croyons en la transparence dans notre travail, et que la franchise est importante dans la lutte contre la corruption et d'autres types de comportement contraire à l'éthique. Dénonciation.

(error)
* Obligatorisk felt