Gå til innhold Gå til navigasjon

Varsling

Dette er en kanal for å varsle mistanke om korrupsjon, bestikkelser, eller andre saker du selv har opplevd eller sett. Som varsler er du helt anonym, men du har anledning til å fylle inn personlig informasjon dersom du ønsker det. Varslingen vil også da bli behandlet konfidensielt.

Strømmestiftelsen tolererer ingen form for korrupsjon. Vi tror på gjennomsiktighet i arbeidet vårt, og denne åpenheten er viktig i kampen mot korrupsjon og andre former for uetisk oppførsel.

Alle innrapporte saker vil automatisk bli varslet medlemmene av varslingskomiteen, som består av Finance Controller, HR-rådgiver og en representant fra Negotia (fagforening).

Når komitémedlemmene mottar en varsling kaller lederen inn til et drøftingsmøte.

Avhengig av innholdet i varslingen, bestemmer komiteen hvem som skal behandle saken videre. Komiteen skal ikke selv behandle eller forsøke å løse varslingen, men sørge for at den blir fulgt opp.

Du kan også bruke denne kanalen til å varsle om andre saker du synes er relevante, inkludert rasisme og trakassering.

Vennligst vær så presis som mulig i forhold til geografisk plassering, navn, partnere og andre detaljer i beskrivelse av hendelse.

Les mer her (engelsk versjon).

Varsling

Skjema er sendt!

We have received your message. All reported cases will automatically alert the members of the control committee who will delegate the responsibility to the right persons.

Todas las denuncias se envian automáticamente a los miembros de la Comisión de Control que delegará la responsabilidad a las personas indicadas.

Tous les cas signalés seront automatiquement envoyés aux membres de la commission de contrôle qui délèguent la responsabilité aux personnes indiquées.

Vis skjema igjen

(error)

(error)

Fyll inn din kontakt-info. Du har mulighet til å være anomym:

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

Strømme Foundation does not tolerate any kind of corruption. We believe in transparency in our work, and that openness is important in the fight against corruption and other kinds of unethical behavior. Whistleblower.

(error)

La Fundación Strømme no tolera ningunaforma de corrupción. Creemos en la transparancia en nuestro trabajo y la importancia de la franqueza en la lucha contra la corrupción y otros tipos de comportamiento no ético. Denuncia.

(error)

Fondation Strømme ne tolère aucune forme de corruption. Nous croyons en la transparence dans notre travail, et que la franchise est importante dans la lutte contre la corruption et d'autres types de comportement contraire à l'éthique. Dénonciation.

(error)
* Obligatorisk felt