Gå til innhold Gå til navigasjon

Shonglap - Sjef i eget liv

Bangladesh, jenter som går langs veien.

«Uten Shonglap
ville jeg vært helt fortapt.»
- Champa Akhter, 14 år og tidligere Shonglap-elev

Bangladesh
I Bangladesh har unge jenter nesten ingen muligheter til å bestemme over sitt eget liv, og mange blir giftet bort mens de ennå bare er barn. Dette vil Strømmestiftelsen gjøre noe med gjennom vårt Shonglap-program.
Målet
Målet er å gjøre jentene stolte og selvstendige, gi dem kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger. Slik kan de unngå for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnytting. De blir sjef i eget liv.
Avgjørende støtte
I hver landsby som har Shonglap-utdanning blir det opprettet en lokal støttegruppe. Dette teamet har mye av ansvaret for den daglige driften og en stor del av æren for at Shonglap har blitt en suksess.
Veien videre
Etter Shonglap er det mange jenter som klarer å motivere familien til å sende dem på vanlig skole igjen. Andre starter opp en liten inntektsbringende virksomhet slik at de blir mer økonomisk selvstendige.

Les mer

Innhold i undervisningen
Shonglap gir tenåringsjenter kunnskap, erfaring og refleksjon, slik at de i mye større grad kan ta styring i egne liv. Utdanningen varer i 12 måneder og er delt i tre bolker.
Lokal forankring
Hvordan få foreldrene til å sende døtrene sine på Shonglap når jentene tradisjonelt sett bare skal være hjemme og drive med husarbeid? Hemmeligheten er Shonglap Support Team.
Bangladesh
Bangladesh er et av verdens tettest befolkede og fattigste land. Unge jenter nesten ingen muligheter til å bestemme over sitt eget liv, og mange blir giftet bort mens de ennå bare er barn.