Gå til innhold Gå til navigasjon

Bli med og utrydd fattigdom!

img3020

Totalt hjalp vi 1 024 426 mennesker i fjor.
Men vi kan ikke gi oss!
Fremdeles lever 1,2 mrd mennesker i ekstrem fattigdom,
og må klare seg for under 8 kroner dagen. 
Bli med i kampen mot fattigdom!

Jeg vil hjelpe

Jeg ønsker å gi:

350 kr kan gi et barn skoleplass.

Anonyme gaver gir ikke mulighet for skattefradrag.

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!

Se filmen om Joyce som fikk selvtillit, håp og mot. Du kan forandre liv i dag.

Joyce (16) var en av mange ungdommer i Tanzania som på grunn av fattigdom falt ut av skole da hun måtte jobbe for å hjelpe til med å forsørge familien. For hver måned kjente Joyce at håpet og selvtilliten forsvant, og hun følte seg isolert og deprimert. Heldigvis fikk Joyce plass i Bonga, hvor hun fikk utdanning og yrkesopplæring. Og mer enn noe annet: Joyce fikk kjennskap til sine egne rettigheter, hun opplevde mestring og fikk ny tro på seg selv og framtiden. Joyce ble sjef i eget liv. Se filmen om hvordan livet forandrer seg for ungdom som får skole.

 

Hva betyr din hjelp?

Ikon mikrofinans
Du styrker foreldre
De får muligheten til å skape seg en jobb, så de kan skaffe mat til barna sine. Med en stabil inntekt får de råd til å sende barna på skolen og i barnehagen. De får yrkesopplæring og trening i hvordan de kan drive god forretning.
Ikon utdanning
Du hjelper barn
Når foreldrene har jobb, trenger ikke barna å jobbe. Unge jenter slipper å giftes bort eller selges som slaver. Barn slipper å bo på gata. De slipper å dø av enkle sykdommer, fordi mamma og pappa nå har råd til å kjøpe medisiner.
Illustrasjon globus
Du bygger samfunn
Å skape jobber hjelper hele lokalsamfunn. Skolegang, yrkesopplæring, kunnskap om rettigheter og nettverksbygging gir mennesker tro på seg selv og muligheter til å påvirke sitt eget liv og samfunnet sitt.

Hva skjer med pengene du gir?

Vi sier at vi kan bekjempe fattigdom ved å skape jobber. Hvordan kan vi si dette? Jo, fordi vi har sett hva en jobb kan bety:

32010-money-per-fronth-04
Strømmestiftelsen kommer til landsbyen. En fattig kvinne full av ideer og stå-på-vilje får et lån og en mulighet til å skape seg en jobb. Sammen med lånet får hun opplæring i et yrke og kunnskap om rettigheter og helse.
Egg i en krukke
Hun bestemmer seg for å kjøpe ei høne for pengene hun har lånt. Høna legger egg som hun selger videre. Hun investerer i flere høner og øker inntektene. Nå har hun råd til å forsørge familien sin og sender barna på skolen.
Jente, Bangladesh.
Livet smiler og økonomien vokser. Hun får råd til medisiner, sender barna på skole og skaper en tryggere framtid for hele familien. Gründeren ansetter andre i landsbyen. En bærekraftig utvikling er i gang.
Lite barn med mammaen sin, Bangladesh.
Barn får være barn. De slipper å selges, slave eller giftes bort. De voksne får et levebrød og slipper å ta umenneskelige valg som skader barna. En jobbmulighet, med resultater som vil ha stor betydning for mange.

Litt ekstra info til deg som lurer

Hvem får hjelp?

Strømmestiftelsen arbeider i 13 land i Sør-Amerika, Vest- og Øst-Afrika og Asia. 

De fleste av de vi hjelper, er kvinner.

Vi hjalp 1 024 426 mennesker i fjor ved å skape jobber, og gi barn og voksne utdanning. Og flere skal det bli!

Fattige voksne får tilgang til små lån og finansielle tjenester slik at de kan skape seg en jobb og en tryggere framtid.

Mange vokser opp i samfunn der de blir diskrimintert på bakgrunn av sitt kjønn eller kaste. Vi bevisstgjør dem slik at de kjenner sine rettigheter og får mot til å kreve sin rett, og gir dem en utdanning slik at de kan stå på egne ben.

Barn og ungdom får gå på skole, og vi hjelper også gatebarn til å få en tryggere hverdag.

Hvordan hjelper dere?

Strømmestiftelsen gir fattige mennesker i Sør hjelp til å klatre ut av fattigdom gjennom utdanning og jobbskaping:

Mikrofinans gir fattige, idérike mennesker tilgang til små lån og finansielle tjenester slik at de kan skape seg en jobb, en sikker inntekt og en trygg framtid.

Skole og utdanning gir både barn og voksne verdifulle kunnskaper og ferdigheter. Samtidig får de et varig grunnlag til å forbedre sin egen livssituasjon.

Å kjenne sine rettigheter, ha tro på seg selv og verktøy til å påvirke sitt eget samfunn ved å organisere seg, er avgjørende når man skal ut av fattigdom. Derfor sørger vi for at de fattige også får kunnskap om egne rettigheter og mot til å kreve sin rett.

Hvordan brukes pengene?

Pengene du betaler inn hver måned prioriteres og planlegges i forhold til lokale behov.

Strømmestiftelsen er medlem av Innsamlingskontrollen. Du skal være trygg på at vi tar vår oppgave med å forvalte dine penger til beste for de fattige på en god måte.

Dette er vår nøkkeltall:

Slik bruker vi pengene

Hva slags informasjon får jeg av dere?

Når du blir fast giver får du først et velkomstbrev fra oss.

I tillegg kan du lese historier om menneskene som får hjelp takket være deg i vårt magasin, Hjelp til Selvhjelp (HTS), som kommer ut fire ganger i året. Det får du automatisk tilsendt. Ønsker du heller å motta magasinet elektronisk, er det fint om du gir oss beskjed.

Oppgir du din epostadresse, vil du i tillegg motta et nyhetsbrev fra oss innimellom:)

Ta gjerne kontakt på postkrs@stromme.org eller tlf. 38 12 75 00

Er det bindingstid hvis jeg gir mer enn én gang?

Som giver utgjør du en stor forskjell for mange barn og voksne. Du kan støtte oss så lenge du vil. Det er ingen bindingstid, og du er giver helt til du selv sier opp.

Har du spørsmål rundt dette? Ring oss gjerne på tlf. 38 12 75 00.

Får jeg inntektsfradrag på skatten for gavene mine?

Ja, du kan få inntektsfradrag etter gjeldende regler for gaver mellom kr. 500,- og 40.000,- til frivillige organisasjoner.

For å innberette ditt bidrag til skattemyndighetene, trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom giveren er en bedrift, trenger vi organisasjonsnummeret.

Ta gjerne kontakt på post@strommestiftelsen.no eller tlf. 38 12 75 00 for å oppgi dette. Vi tar vare på opplysningene på en trygg måte, så du trenger bare oppgi det en gang. 

Hvordan endrer jeg kontaktinformasjonen dere har om meg?

Du kan endre din kontaktinformasjon ved å sende en epost til postkrs@stromme.org eller ringe oss på tlf. 38 12 75 00. Vi hjelper deg gjerne!

Hvilke typer betalingsmåter kan jeg velge?

Du kan velge to måter å betale inn din gave på: Papirgiro i posten eller AvtaleGiro, som er et direkte trekk fra din konto hver måned.

Betaler du med AvtaleGiro, bidrar du til at flere får glede av dine gaver. Det er det rimeligste for både Strømmestiftelsen og deg.

Slik oppretter du AvtaleGiro:

  • Gjør det direkte i din nettbank eller kontakt banken din.
  • Du kan også få tilsendt et skjema fra oss som du må fylle ut og returnere så ordner vi resten.

Kontakt oss da gjerne på post@strommestiftelsen.no eller ring oss tlf. 38 12 75 00.

Hva gjør dere med mine personopplysninger?

Personvernerklæring for deg som er giver til Strømmestiftelsen

Vi behandler alle opplysninger om våre givere – som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt.

Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for Strømmestiftelsen. Behandlingen skjer i henhold til Personvernforordningens artikkel 6, punkt 1.

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av frivillig innrapportering av skattefradrag. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Generalsekretæren er behandlingsansvarlig.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.

Du kan kontakte vår giverservice på tlf. 38 12 75 00 dersom du vil rette feil i navn og adresse, vil endre type eller antall henvendelser, be om å avslutte givertjenesten, bli slettet eller inngå faste giveravtaler.

Oppdatert: 28.06.2018