Ranjita

Ranjita er dalit, født som kasteløs i Nepal.

Et bedre liv med utdanning!