Gå til innhold Gå til navigasjon

Vil ta MYSA videre

– Vil ha større bevissthet på rettigheter.

Pressemelding 02. mars 2012. 

Høsten 2011 fikk Strømmestiftelsen en varsling der det ble fremsatt alvorlige anklager mot Mathare Youth Sport Association, MYSA, i Kenya.

Organisasjonen er en av våre viktige samarbeidspartnere i Øst-Afrika. MYSA arbeider gjennom fotball og idrett, med holdnings skapende arbeid, lederutvikling, miljøarbeid, HIV og aids-informasjon og en rekke andre tiltak for og blant barn og unge i Mathareslummen i Kenya.

Varslingsmeldingen bestod i påstander om at det forekom identitetsforfalsking, at det ble oppgitt feil alder i forbindelse med deltagelse i internasjonale sportsarrangement, om misbruk av penger og korrupsjon, og seksuell trakassering og overgrep av unge jenter.

Anklagene var så alvorlige at Strømmestiftelsen satte alt samarbeid med MYSA på hold. Vi valgte å fryse alle pengeoverføringer, og å utsette alle reiser til MYSA. Samtidig nedsatte vi en internasjonal kommisjon for å undersøke innholdet i påstandene.

Kommisjonens arbeid ble ledet av Diane Huffman, som blant annet er seniorrådgiver for den Norske Olympiske komité, og arbeider for Norsk Idrettsforbund. Med i teamet på fire hadde hun med seg tre kenyanere:

1. Alice Wainaina,
2. Prof. Marion Mutugi, og
3. Jacquline Muthee,

Den ene av dem er oppnevnt av MYSA. Alle erfarne ledere innefor evaluering og arbeid med menneskerettigheter.

Kommisjonen konkluderer nå med at det er grunn til å påpeke at de varslede anklagene dessverre er utbredt i organisasjonen. Dette er relatert til både korrupsjon, identitets- og aldersforfalsking, seksuell trakassering og overgrep. Strømmestiftelsen har nulltoleranse i forhold til sine samarbeidspartnere når det gjelder dette.

- Det som nå viser seg har skjedd i MYSA rammer i hjertet av det Strømmestiftelsen ønsker å gjøre noe med. Vi er en rettighetsbasert organisasjon. I denne saken har vi måtte ta noen vanskelige valg. Når vi nå har resultatene fra undersøkelseskommisjonen, ønsker vi, dersom MYSA er villige til å samarbeide med oss om dette, å gå videre slik at vi i felleskap kan verne om rettighetene til barna og de unge i Mathare. Vi ønsker å snu dette, som i utgangspunktet er svært negativt, gjennom sammen med MYSA å gjøre vern om rettigheter til en fanesak også i idrettsmiljøene i Afrika, sier generalsekretær Øyvind Aadland i Strømmestiftelsen.

- Da vi fikk varsling om saken tok vi straks grep. Gjennom undersøkelser har vi dessverre fått dokumentasjon på at grunnleggende rettigheter er krenket, i et nettverk som nettopp skulle stå fram som et bolverk mot urett i slumområdene i Mathare. Nettopp i denne vanskelige situasjonen vil det ikke være riktig av oss å trekke oss fra samarbeidet. Vi ønsker derfor fortsatt samarbeid, og vil proaktivt å gå inn i MYSA med tydelig fokus på rettighetsdimensjonen som satsingsområde. Det gjelder å bevisstgjøre de svakeste av de svake på deres rettigheter, sier Aadland.

FIRE KLARE BETINGELSER
Saken har blitt behandlet på styremøte i Strømmestiftelsen torsdag 1. mars. Det knyttes fire betingelser og krav til et fortsatt samarbeid med MYSA.

- Dette er betingelser som selvsagt må løses i den kulturelle konteksten MYSA befinner seg i, sier Aadland.  Han understreker at videre samarbeid derfor er avhengig av at MYSA aksepterer det som er kommet frem i undersøkelsen, og at de ønsker å ta dette på alvor sammen med oss.  Samtidig må vi understreke at det ikke er Strømmestiftelsen som driver MYSA, men vi er en viktig samarbeidspartner, sier Aadland.

De fire betingelsene er:
1. Få på plass et nytt styre i organisasjonen med ansvarsrapportering og en mer demokratisk struktur
2. Restrukturere toppledelsen i organisasjonen
3. Omdisponere penger som i dag brukes til å sende spillere til Norway Cup, til andre uviklingstiltak for ungdom i slummen. 
4. Arbeide for en mer inkluderende kjønnsbalanse i alle ledd i organisasjonen

I arbeidet med undersøkelsen har over 250 personer deltatt med informasjon. Disse er ledere, og prosjektmedarbeidere, dommere og valgte ledere, rådsmedlemmer, spillere på elitelagene, andre lag , skolebarn som er medlemmer i MYSA, lærere og foreldre samt tidligere medlemmer i MYSA.

Det er gjennomført spørreundersøkelser, det har vært diskusjoner i fokusgrupper, dybdeintervjuer og samtaler med medlemmer i skole, nabolag og MYSA.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Pressekontakt Egil Mongstad – mobil: + 47 952 89 394