Gå til innhold Gå til navigasjon

Vil blå bistand bremse frivillig bistandsarbeid?

Vil blå bistand bremse frivillig bistandsarbeid?
Det kan bli mye vanskeligere for frivillige organisasjoner å drive bistandsarbeid dersom det kommer en ren høyreregjering til makta ved neste valg.

Kronikk: Det kan bli mye vanskeligere for frivillige organisasjoner å drive bistandsarbeid dersom det kommer en ren høyreregjering til makta ved neste valg.

Kronikk i Dagen, januar 2012

I avisen Vårt Land den 7. januar melder Høyres bistandspolitiske talsperson Peter Gitmark om kutt i bevilgninger til frivillige organisasjoner og misjonsorganisasjoner. Partiet foreslår også kutt i antall land som skal motta bistand.

Gitmark sier at Norge ikke driver bistand for organisasjonenes skyld, og at det heller ikke er organisasjonene som skal bestemme hvordan og hvilken kontakt Norge har med de forskjellige landene. Det Gitmark da ser bort fra, er det faktum at norske organisasjoner og frivillige gjennom flere tiår har åpnet dører, og ofte lagt til rette for nye diplomatiske forbindelser med fattige land. Det er en merverdi av dette han ikke kan forklare seg bort fra.

At antall samarbeidsland for den tunge stat til stat-bistanden reduseres, er helt i tråd med det flere av oss som arbeider med bistand mener. Strømmestiftelsens har hevdet i flere høringer i Utenrikskomiteen at det bør det settes et sterkere kritisk lys på andelen til multilateral bistand. Vi må i det minste kunne kreve et proporsjonalt samspill mellom de ulike giverkanalene – multilateralt, bilateralt og i støtten til sivile samfunn. En mangel på dette samspillet kan koste unødig mange bistandskroner. Det er heller ikke utenkelig at man burde se kritisk på hvor mye penger som skal kanaliseres gjennom FN-systemet, og hvordan de her blir kanalisert.

Det er alarmerende at kuttet som Høyre foreslår vil ramme innsatsen som en rekke frivillige organisasjoner er bygget på. Det vil være ødeleggende for frivillig arbeid og det tusenvis av ildsjeler landet rundt gjør for fattige mennesker. Det er ingen tvil om at den dagen vi mister det frivillige engasjementet for bistand, mister vi nerven i den norske solidariteten. Ferske tall fra frivillighets- Norge viser at frivilligheten skapte verdier for rundt 100 milliarder kroner i 2009, men det betyr ikke at frivilligheten kan bære engasjementet alene. Vi er avhengig av et sterkt og velfungerende samspill mellom private og offentlige aktører. Strømmestiftelsen mottar selv 35 prosent i offentlig støtte. På egenhånd samler vi inn 65 % fra private givere, institusjoner og utenlandske givere.

Høyres modell er at staten vet best hvordan norske bistandskroner skal brukes. Dette er et overformynderi som vil ramme flere titalls tusen fattige mennesker, og fjerne mye av gløden og engasjementene i det frivillige Norge. Vi forstår selvsagt at det er myndighetenes oppgave å sette rammene for norsk bistand, men det må skje i samråd med både store og små organisasjoner.

For Strømmestiftelsen vil et kutt gå utover all vår virksomhet i Sør-Amerika, i tillegg til at arbeidet med utdanning og tilskudd til arbeid med spare- og lånegrupper i Burkina Faso vil bli rammet. Sett i et historisk lys inntar Gitmark og Høyre en smule overraskende holdning overfor de mindre organisasjonene, og de mange små, men viktige, prosjektene disse gjør for mange fattige.

Å redusere det brede spekteret i frivillig bistandsarbeid er som å skyte småfugl med hagle. Da er trangen og lysten til å regjere for stor.

Øyvind Aadland
Generalsekretær i Strømmestiftelsen