Gå til innhold Gå til navigasjon

Vil skape grønne jobber i Mali

Vil skape grønne jobber i Mali
Plastavfall som foredles og omdannes til produkter av plast.

Strømmestiftelsen planlegger nå et nytt prosjekt i Mali som skal bidra til mindre søppel og jobbmuligheter for arbeidsledig ungdom.

I hovedstaden Bamako i Mali, et av verdens fattigste land, er søppel et synlig fenomen i bylivet. I gatene, rundt husene, på store offentlige områder – og ikke minst i Nigerelva, Afrikas tredje lengste elv på 4180 km – flyter det store mengder søppel. Mangel på ressurser, infrastruktur og kompetanse gjør det umulig å imøtekomme det økende volumet av avfall.

Les mer om vårt arbeid i Mali

Strømmestiftelsen vil nå starte et pilotprosjekt for å imøtekomme problemet og skape jobber for unge. Kjernen av prosjektet vil være å skaffe mest mulig inntekt til lokalbefolkningen gjennom innsamling, sortering og gjenvinning, og foredling av avfall – særlig plast. Målet er dermed å få laget bærekraftig utstyr av søppel, som skolepulter og stoler, som kan komme til stor nytte i våre andre prosjekter i regionen.

Dette er problemet i Bamako:

 • Daglig produseres det rundt 1200 tonn husholdningsavfall, hvor 50 prosent havner i friluft
 • Avfall blir ikke systematisk samlet inn, og mye havner i åpent landskap hvor det fylles opp og tetter igjen avløp. Dette skaper særlig mye problemer ved mye regn.
 • Det finnes ingen system for kildesortering eller avfallssortering
 • Store uregulerte avfallsfyllinger oppstår i bybildet
 • Mye av avfallet i Bamako ender opp i Nigerelven – Afrikas tredje lengste elv – og dekker store flater av elvebredden når vannstanden er lav. Av alle verdens elver som bidrar til plastforurensning i havet, er Nigerelven 1 av 10 elver som står for mellom 90 og 95 prosent av disse utslippene.
 • I Mali er mange unge arbeidsledige. Nær halvparten av Malis befolkning er i dag under 15 år, og tusenvis av unge entrer hvert år arbeidsmarkedet.

Slik vil vi bidra:

 • Avfall kan være en motor for grønn vekst og grønne jobber i Mali, og gjennom yrkesopplæring kan ungdom få utdanning i gjenvinning av plast
 • Plastavfall kan med enkel teknologi omdannes og benyttes i produksjon av nyttige plastartikler, som for eksempel skolepulter.
 • Prosjektet har som mål å skaffe mest mulig inntekt til lokalbefolkningen gjennom organisert innsamling, sortering, gjenvinning, og foredling av avfall til bærekraftige produkter
 • Prosjektet vil bli utviklet i partnerskap med andre tilstedeværende organisasjoner og i tett dialog med myndighetene.
 • Norsk teknologi og kompetanse på dette feltet, tilpasset maliske forhold, vil også kunne utgjøre en stor forskjell og bidra til å skape arbeidsplasser. Strømmestiftelsen er i dialog med avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge om et samarbeid.

 

Nylig besøkte generalsekretær Kristine Storesletten Sødal en fabrikk i Burkina Faso som produserer skolepulter av resirkulert plast. Tilsvarende produkter vil vi skape i vårt prosjekt i Bamako, Mali.

Nylig besøkte generalsekretær Kristine Storesletten Sødal en fabrikk i Burkina Faso som produserer skolepulter av resirkulert plast. Tilsvarende produkter vil vi skape i vårt prosjekt i Bamako, Mali.

Følg med videre