Gå til innhold Gå til navigasjon

Skal skape grønne jobber i Mali

Skal skape grønne jobber i Mali
En av avfallsfyllingene i Mali. Årlig produseres det rundt 645.000 tonn husholdningsavfall i hovedstaden, Bamako.

Strømmestiftelsen er nå i gang med et nytt prosjekt i Mali som skal bidra til mindre søppel og samtidig skape jobbmuligheter for arbeidsledig ungdom.

I hovedstaden Bamako i Mali, et av verdens fattigste land, er søppel et synlig fenomen i bylivet. I gatene, rundt husene, på store offentlige områder – og ikke minst i Nigerelva, Afrikas tredje lengste elv på 4180 km – flyter det store mengder søppel. Mangel på ressurser, infrastruktur og kompetanse gjør det umulig å imøtekomme det økende volumet av avfall.

Les mer om Mali og vårt arbeid der

Strømmestiftelsen starter nå et pilotprosjekt for å imøtekomme problemet og samtidig skape jobber for unge. Kjernen av prosjektet vil være å skaffe mest mulig inntekt til lokalbefolkningen gjennom innsamling, sortering og gjenvinning, og foredling av avfall – særlig plast. Målet er altså å få laget bærekraftig utstyr av søppel, som skolepulter og stoler, som kan komme til stor nytte i våre andre prosjekter i regionen.  Slik skal plastsøppel bli til skolepulter

Dette er problemet i Bamako:

  • Årlig produseres det rundt 645.000 tonn husholdningsavfall.
  • Avfall blir ikke systematisk samlet inn, og rundt halvparten havner i åpent landskap hvor det fylles opp og tetter igjen avløp. Dette skaper særlig mye problemer ved mye regn.
  • Det finnes ingen system for kildesortering eller avfallssortering.
  • Store uregulerte avfallsfyllinger oppstår i bybildet.
  • Mye av avfallet i Bamako ender opp i Nigerelven – Afrikas tredje lengste elv – og dekker store flater av elvebredden når vannstanden er lav. Av alle verdens elver som bidrar til plastforurensning i havet, er Nigerelven 1 av 10 elver som står for mellom 90 og 95 prosent av disse utslippene.
  • I Mali er mange unge arbeidsledige. Nær halvparten av Malis befolkning er i dag under 15 år, og tusenvis av unge entrer hvert år arbeidsmarkedet.
  • Mangel på arbeid fører til økt migrasjon og i verste fall økt kriminalitet.
  • Et økende problem i Sahel-regionen er også mennesker som er på flukt i eget land, blant annet på grunn av klimaendringer.

 

Gjennom yrkesopplæring vil ungdom få utdanning i gjenvinning av plast. Prosjektet blir utviklet i partnerskap med andre tilstedeværende organisasjoner og i tett dialog med myndighetene. I tillegg bidrar Returkraft, Norsk Gjenvinning og Ingeniører Uten Grenser med kompetanse for å utvikle prosjektet. Arbeidet er fremdeles i startfasen, og er avhengig av videre finansiell støtte.

1. Ungdom får opplæring i resirkulering av plast og hvordan drive et kooperativ

2. Ungdom danner et kooperativ, får startpakke med utstyr og startkapital til å sette i gang produksjonen

3. Kvinner i Strømmestiftelsens spare- og lånegrupper får opplæring og utstyr til å samle inn plast

4. Plast leveres til kooperativet, med fast betaling per kilo plast

5. Plast gjenvinnes og foredles

6. Produkter lages – målet er 4000 skolepulter i året

7. Skolepultene selges til Strømmestiftelsens Speed Schools

plastpult-tina_web

Generalsekretær Kristine S. Sødal på besøk i en fabrikk i Burkina Faso som produserer skolepulter av resirkulert plast. Dette skal vi gjøre i Mali.

Sist oppdatert: 29. november 2019

Vi du støtte dette arbeidet?

Nå kan du gi et bidrag til prosjektet "Grønne jobber i Mali" gjennom vår innsamlingsaksjon – eller starte din egen!