Gå til innhold Gå til navigasjon

Vi søker ny generalsekretær

Vi søker ny generalsekretær
Strømmestiftelsens konsepter innen utdanning, jobbskaping og låneordninger gir årlig flere hundre tusen mennesker muligheten til å klatre ut av fattigdom.

En spennende og utfordrende generalsekretærjobb er ledig. Stillingen er tillagt det overordnede ansvaret for ledelse av Strømmestiftelsen, og skal utvikle og lede organisasjonen nasjonalt og internasjonalt.

Strømmestiftelsen er en internasjonal utviklingsorganisasjon med virksomhet i Øst- og Vest-Afrika, Asia og Sør-Amerika. Vårt hovedkontor er lokalisert i Kristiansand. Vårt arbeid er bygget på et kristen verdigrunnlag, og vår visjon er en verden uten fattigdom. Vi driver langsiktig utviklingsarbeid sammen med lokale partnerorganisasjoner. Våre konsepter innen utdanning, jobbskaping og låneordninger gir årlig flere hundre tusen mennesker muligheten til å klatre ut av fattigdom. På hovedkontoret i Kristiansand er vi 31 ansatte.

Strømmestiftelsen skal være en organisasjon som stadig utvikler seg, slik at den alltid er best mulig i stand til å nå målet om å hjelpe de fattigste av de fattige. Aktuelle kandidater til stillingen som generalsekretær må kunne vise til gode resultater og godt omdømme fra ledende stillinger, og kunne identifisere seg med organisasjonens verdier.

Hovedoppgaver for generalsekretær:

 • Faglig ansvarlig for virksomheten og utvikle den videre som anerkjent bistandsorganisasjon
 • Ansvarlig for sunn økonomisk drift av stiftelsen
 • Sikre faglig utvikling for medarbeiderne
 • Overordnet ansvar for intern og ekstern kommunikasjon
 • Sikre gode relasjoner med politiske og bevilgende myndigheter
 • Rekruttere nye donorer og samarbeidspartnere, samt utvikle forholdet til de eksisterende
 • Utvikle et godt lederteam med riktig kompetanse

Strømmestiftelsen legger vekt på at generalsekretæren:

 • Er resultatorientert, strategisk og strukturert
 • Har økonomisk innsikt, er grundig og kunnskapsbasert
 • Er samarbeidsorientert, tillitsskapende og har god dømmekraft
 • Er relasjonsbygger, tar initiativ og «ligger foran»

Kandidater må ha høyere utdannelse- helst masternivå. Ledererfaring og internasjonal erfaring er viktig. Bistandskompetanse en fordel, men ikke en forutsetning. Generalsekretæren ansettes i åremål på fire år med mulighet til forlengelse.

Interesserte kandidater kan kontakte vår rådgiver hos Hodejegerne AS: Åge Petter Christiansen, mobil 900 99 800 eller styreleder Hans-Christian Vadseth, mobil 915 69 619.

Søknad sende elektronisk via annonsen her www.hodejegerne.no. Frist 21.mai.