Gå til innhold Gå til navigasjon

Utdanning til alle

Utdanning til alle
I august inntar forventningsfulle elever landet over skolen klar for et nytt år. I mange land er det ingen selvfølge å få gå på skolen.

Kronikk: I august inntar forventningsfulle elever landet over skolen klar for et nytt år. I mange land er det ingen selvfølge å få gå på skolen.

Kronikk i Agderposten, Vårt Land og Fædrelandsvennen, august 2011

I følge UNESCOs EFA Global Monitoring Report 2011 (Education for all - The hidden crisis: Armed conflict and education ), står totalt 67 millioner barn og unge uten skoletilbud. 40 % av disse befinner seg i områder med konflikter. De utsettes for vold og annen misbruk, og enkelte steder er skoler utsatte mål for krigs- og terrorhandlinger. Rapporten oppfordrer til samhandling mot krenkelser av menneskeverdet, med et fokus på utdanning som sentral komponent i fredsbyggende virksomhet.

I følge rapporten benyttes kun 2 prosent av bistandsmidler til utdanning. Det er tankevekkende at dersom alle bidragsytende land anvender 6 dagers krigsbudsjett til utdanning, kunne skolegang for alle kunne vært en realitet. Samtidig påpekes det at det kunstige skillet mellom humanitær bistand og langtidsorientert utviklingsstøtte må fjernes. Det hevdes at langsiktig utviklingsstøtte bør kanaliseres gjennom nasjonale bistandsinitiativer, og at giverland bør bidra til å etablere mer effektive og gjensidige ordninger for samordnet finansiering.

Å være fattig, å være jente, eller å komme fra et land som er preget av konflikt, er tre av de største årsakene til at barn ikke går på skole. I mange fattige land er dessuten utdannelse forbeholdt middelklassen og de rike. Det blir lett en fjern tanke for en fattig familie på landsbygda å sende barna på skole, når de trenger barna hjemme til å gjøre husarbeid eller jobbe på åkeren. Undersøkelser viser at et viktig middel for å oppnå skole til alle, er at den må være obligatorisk og gratis.

Strømmestiftelsen er en norsk utviklingsorganisasjon som gir fattige mennesker i Sør hjelp til å klatre ut av fattigdom gjennom utdanning og mikrofinans. Vi driver langsiktig utviklingsarbeid sammen med lokale partnerorganisasjoner i Sør, og gir mennesker blant annet mulighet til utdanning, og tilgang til små lån og sparemuligheter. Vi ser at skole og utdanning gir både barn og voksne verdifulle kunnskaper og ferdigheter. Samtidig får de et varig grunnlag til å forbedre sin egen livssituasjon.

Et av organisasjonens flaggskip er Speed School, en gratis intensiv utdanning for barn som har gått glipp av skolegang i Mali, Burkina Faso og Niger. Målet med Speed School er å hjelpe barna tilbake til skolebenken. – Vi trenger bistand som ikke gjør oss avhengige av den, men som hjelper oss til å klare oss selv, sa Malis president Amadou Toumani Touré da han møtte Strømmestiftelsen få år tilbake på offisielt besøk i Norge. Videre understreket han at det er viktig å møte barn som ikke går på skole med et tilbud som kan hjelpe dem tilbake til det offisielle skolesystemet. Han ville arbeide for at Speed School kunne bli en del av, og integreres i, Malis nasjonale utdanningsprogram.

Strømmestiftelsens satsting på Speed Schools i Vest-Afrika er et viktig bidrag til å nå tusenårsmålene for utdanning. Nylig undertegnet Strømmestiftelsen en avtale med myndighetene i Burkina Faso, Mali og Niger, som kan være med på å sende flere titalls tusen barn tilbake til skolebenken. Konseptet med hurtigskoler vil gi mange barn en ny sjanse til å få utdanning. Derfor er dette svært viktig for Burkina Faso, sa utdanningsminister Bonkoungon. Generalsekretær Øyvind Aadland påpekte at det er en forutsetning at prosjektet er forankret like mye hos myndigheter som på grasrotplan og hos partnere, dersom man skal lykkes. Per i dag har 55 000 barn og unge deltatt i Speedschools, og det arbeides med en videreføring av utdanningsprosjektet i andre partnerland i Sør.

Erkebiskop Desmond Tutu hevder at rapporten fra EFA dokumenterer brutaliteten i volden mot noen av verdens mest sårbare mennesker, inkludert skolebarn, og at verdens ledere i alle land utfordres til å ta sitt ansvar. Skal FN nå sitt Tusenårsmål om at alle barn - jenter som gutter - får mulighet til å fullføre grunnskolen innen 2015, må alle bidra. Utdanning er uten tvil et av de mest effektive redskapene for å utrydde fattigdom. Strømmestiftelsen gir barn og unge muligheten til å gå på skolen.

Kristine Storesletten Sødal, Markeds- og kommunikasjonssjef
Hilde Mjøs, Fundraiser