Gå til innhold Gå til navigasjon

Utdanning bygger fremtid

forside-sri-lanka

«Det beste våpen
er en blyant!»

- Zakariya Abdou, Strømmestiftelsens Regiondirektør i Vest-Afrika

icon-education

A

Skole og utdanning gir både barn og voksne verdifulle kunnskaper og ferdigheter. Samtidig får man et varig grunnlag til å forbedre sin egen livssituasjon.

B

I kampen for å utrydde fattigdom er utdanning et av de mest effektive redskapene. Derfor satser vi på utdanning som er tilpasset behovene i hvert enkelt land.

C

I FNs Bærekraftsmål nr 4 heter det at  man skal "Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle". Strømmestiftelsen hjelper verden med å nå dette målet.

 

Alle barn har rett til utdanning. VI gir en ny sjanse til dem som blir holdt utenfor elelr undertrykt, som f.eks. kasteløse i Nepal.

Utdanning mot fattigdom

Strømmestiftelsen jobber for:

1. At alle barn skal få fullføre grunnskolen. 

2. Å øke lese- og skriveferdighetene blant både voksne og barn.

3. Voksenopplæring, særlig for kvinner.

4. Å mobilisere lokalsamfunnene til å engasjere seg i egne barns skolegang.

5. Å heve lærerkompetansen.

6. Å bygge skoler og bidra med undervisningsmateriell.

Jente, skole, tavle
Skoleklasse, Bangladesh.

Hvorfor er utdanning viktig?

Når barn og voksne får utdanning, skaffer de seg et grunnlag for å kunne gjøre noe med sin egen situasjon. Utdanning gir:

1. Grunnlag for stabil økonomisk utvikling.

2. Kunnskap som kan forbedre folks helse og sosiale kår.

3. Holdningsendringer og økt selvtillit.

4. Økt samhørighet i lokalsamfunnene.

Hva slags utdanningsprogrammer har vi?

Strømmestiftelsen har mange forskjellige utdanningsprosjekter, tilpasset behovene i hvert enkelt land. De mest kjente kan du lese mer om her:

Speed School
I Vest-Afrika er det en utdanningsrevolusjon på gang, kalt Speed School. Våpenet som brukes, er en penn.
Shonglap
I Bangladesh har unge jenter nesten ingen muligheter til å bestemme over seg selv. Utdanningen "Shonglap" gjør dem til sjef i eget liv.
Samvad
Kasteløs, men kampklar. I Nepal gir utdanningen "Samvad" kasteløs ungdom en ny sjanse i livet, og en mulighet til kreve sin rett.