Gå til innhold Gå til navigasjon

Håpet lever i Burkina Faso

Håpet lever i Burkina Faso
Disse barna er nettopp ferdige med Speed School, og skal begynne på normal skole. Håpet om fremtiden lever videre i Burkina Faso.

Terrorangrepene i Burkina Faso før helgen viser hvor viktig det er å fortsette arbeidet for en bedre verden. Utdanning er nøkkelen for å gi de unge tro på fremtiden sin.

Burkino Faso er med sine 17,6 millioner innbyggere ett av verdens fattigste land. Det har bak seg et år med uro, hvor folket både avsatte en leder og avverget et militærkupp. Terroren som rammet to hoteller i Ouagadougou kom likevel som en overraskelse på mange, ettersom landet er et av de mer stabile i regionen.

Vår kollega Rune Mørland hadde akkurat kommet hjem fra reise i Burkina Faso, og to kollegaer fra Kristiansandskontoret skulle reise ned denne helgen. De ble stoppet like før avreise på grunn av terroren. Men en foreløpig reisestopp til landet stopper ikke arbeidet vårt der.
- Det er en styrke at vi kun har lokalt ansatte og partnere i regionene våre, forteller generalsekretær Øyvind Aadland.

Våre lokalt ansatte kjenner språket og forholdene best. De bor heller ikke utsatt på populære hoteller som oftere og oftere blir angrepet av terrorister. Våre ansatte i Burkina Faso kan derfor fortsette med det arbeidet som nå er enda viktigere at holdes ved like, slik at unge mennesker får et håp for fremtiden, sier Aadland til Aftenposten.
- Mangler de utdanning og mulighet for arbeid, ligger veien åpent for radikale elementer. Mister de troen på eget land, kan ekstremisme eller flukt og migrasjon bli utveien, sier han.

Strømmestiftelsen gir barn og unge som ikke går på skole, en mulighet til å få en utdanning i Burkina Faso. Speed School skal sørge for dette. 

Speed School (hurtigskoler) er en intensiv utdanning for barn som har gått glipp av skolegang i Mali, Burkina Faso og Niger. Tre millioner barn arbeider i stedet for å gå på skolen i disse tre landene, og målet med Speed School er å hjelpe disse barna tilbake til skolebenken. 

Etter ni måneder med opplæring tar elevene ved Speed School en test. Dersom de består den kan de starte i vanlig 3. eller 4. klasse. Målet med Speed School er å hjelpe barna tilbake på skolebenken. Speed School er gratis for foreldrene. Skolene opprettes i landsbyer der det er mange barn som ikke går på skolen, og hurtigskolen forflytter seg til en ny landsby etter et år. Myndighetene i de tre vestafrikanske landene har sterk tro på Speed School. De integrerer nå Speed School i de nasjonale skoleprogrammene.

- Da jeg var på tur i Burkina Faso i forrige uke ble jeg møtt av 2000 mennesker i en landsby der det bor ca 8000. Alle sammen hadde møtt opp for å vise sin takknemlighet for at barna deres hadde fått mulighet til å gå på skolen, og for å vise at de nå satser videre på utdanning, sier Rune Mørland fra Strømmestiftelsen.

- Som et resultat av at Strømmestiftelsen satte opp Speed School i området har myndighetene og landsbyen gått sammen om å bygge en skole på til sammen seks klasserom. Dermed får enda flere barn mulighet til å gå på skolen. Dette hadde ikke skjedd uten at foreldrene og myndihetene så verdien i utdanning da Speed School kom til landsbyen, sier Mørland.

I tillegg deltok han på et spare- og lånegruppemøte, som foreldre hadde fått hjelp til å starte opp. Dermed får familiene en bedre økonomi mens barna går på skole. Han forteller at pengene de sparer blir satt av til det nødvendigste: Mat. Og utdanning til barna sine.
- Bærekraftigheten gir håp om en fremtid som terrorister ikke kan ta fra dem. Utdanning og en bedre økonomi er de to beste våpnene mot terror, sier Mørland.

Se bilder fra turen her (alle foto: Rune Mørland, Strømmestiftelsen):