Gå til innhold Gå til navigasjon

Ugandas lov mot homofili er et stort tilbakeskritt

Ugandas lov mot homofili er et stort tilbakeskritt
Som en rettighetsbasert organisasjon har Strømmestiftelsen en klar antidiskrimineringsparagraf.

Generalsekretæren kommenterer.

Som en rettighetsbasert organisasjon har Strømmestiftelsen en klar antidiskrimineringsparagraf. Siden lovforslaget om å kriminalisere homofili i kom opp i Uganda, har Strømmestiftelsen arbeidet aktivt blant våre samarbeidspartnere i Uganda for å markere avstand til loven.

Vi har gjort det veldig klart for vår lokale stab og regionsdirektør for Øst-Afrika at loven bryter med universelle menneskerettigheter som Strømmestiftelsen aktivt ønsker å verne om. Vi har vært i kontinuerlig kontakt med den norske ambassaden for å samtale om hvordan Strømmestiftelsen best mulig kan verne om menneskerettighetsaspektet i denne saken.

Vi har også kommunisert til regionsledelsen at de må forsøke å kommunisere til våre kirkenettverkspartnere at kirkens høyprofilerte støtte til dette lovforslaget er i konflikt med Strømmestiftelsens verdigrunnlag. Konfidensielt har vi også forsøkt å få en afrikansk kirkeleder til å initiere et møte med kirkekollegaer i Uganda for å moderere den høyprofilerte kirkelige støtten til lovforslaget. Vi hadde lykkes ikke i dette forsøket innen loven ble underskrevet.

Da denne saken etterhvert har fått flere agendaer, er det viktig å arbeide strategisk riktig i kommunikasjonen med våre nasjonale partnere. Vi har ikke sett at noen av våre partnere har vært særlig profilert som aktivister for loven. Vi har gitt klare oppfordringer til regionsledelsen om å ta opp menneskerettighetsaspektet ved denne loven på bl. a. partnersamlinger.

Vår leder for regionen har informert oss om at våre partnere som i hovedsak er ute i avsidesliggende områder, ikke har vist noe spesielt engasjement i denne saken. Vi har samarbeid med et bispedømme i den anglikanske kirke, og jeg har spesifikt spurt om de har vært aktive i denne saken, men fikk da til svar at foruten å være en del av den anglikanske kirke har de ikke vært aktivister.

Når dette ikke har vært en fokusert sak i samarbeidsforholdet med Strømmestiftelsen, som primært driver med fattigdomsbekjempelse, blant folk på landsbygda, har det heller ikke vært et tema i våre samarbeidsforhold. Hvis derimot våre partnere aktivt hadde profilert seg til støtte for loven, har jeg bedt vår nasjonale regionsledelse om å understreke Strømmestiftelsens klare antidiskriminerings politikk og "advocacy" for menneskerettighetene.

Øyvind Aadland,
Generalsekretær i Strømmestiftelsen