Gå til innhold Gå til navigasjon

Tusen takk til kronprinsparet

H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit ga i dag 600.000 kroner til prosjekter for ungdom i regi av Strømmestiftelsen og Misjonsalliansen.

Se film fra tildelingen på slutten av artikkelen.

Fellesprosjektet ”Ungt entreprenørskap” ble 30. august tildelt Kronprinsparets Humanitære Fond for 2010, på Universitetet i Agder.

- Jeg har alltid trodd på at noe av det viktigste i verden er å styrke ungdoms muligheter. At ungdom får ta inn over seg, være bevisst på og få anledning til å bruke sine ressurser, bli selvstendig, og tjene egne penger, sier H.K. H. Kronprinsesse Mette Marit under tildelingen.

600 000 kroner
Strømmestiftelsen får 300.000 kroner til sitt Shonglap-program i Bangladesh hvor de gir ettårig utdannelse for ugifte jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Misjonsalliansen får 300.000 kroner til et nytt prosjekt, Jóvenes emprendedores, for unge gründere som skal kombinere lån og opplæring til ungdom mellom 17 og 23 år.

- I år vil Kronprinsparets Humanitære Fond, gjennom Strømmestiftelsens arbeid, bidra til at Shonglap  når enda flere jenter på landsbygda i Bangladesh, sier Kronprinsessen.

- I Ecuador jobber Misjonsalliansen for å gi vanskeligstilte grupper lån og støtte til å etablere egne virksomheter. Og til nå har de ikke hatt tilbud rettet mot ungdom, men med årets tildeling fra fondet etablerer de Jóvenes emprendedores, unge entreprenører, sier H.K.H. Kronprins Haakon.

Samarbeidsprosjekt
- Vi klarer nesten alltid mer når vi jobber sammen enn når vi jobber aleine. Årets tildeling markerer et nytt samarbeid mellom to veletablerte organisasjoner, Misjonsalliansen og Strømmestiftelsen. De skal arbeide sammen for å styrke ungdoms muligheter i Bangladesh og Ecuador gjennom undervisning og støtteordninger, sier Kronprinsessen.

1 milliard mennesker i verden er ungdom mellom 15 og 23 år. Storparten av verdens bistandsprosjekter fokuserer på barn eller familier, men få satser på ungdom. I fellesskap har Strømmestiftelsen og Misjonsalliansen samarbeidet for å utveksle erfaringer om hvordan hjelpe ungdom i fattige land med egen næringsvirksomhet.

- Vi vet at denne gaven til Ungt Entreprenørskap ikke bare er et stunt, men vi ser en rød tråd i Kronprinsparets engasjement for fattigdomsbekjempelse, sier Generalsekretær i Strømmestiftelsen Øyvind Aadland.

- Dette er en stor og viktig anerkjennelse for det arbeidet Strømmestiftelsen gjør blant unge kvinner i Bangladesh. I tillegg er det startskuddet for det vi tror blir et nyttig og godt samarbeid med Misjonsalliansen. At Kronprinsparet har pekt ut og ønsker å støtte våre prosjekter gjør meg stolt og ydmyk, sier Strømmestiftelsens kommunikasjonssjef Trond M. Backer.

- At dere i år skulle velge å gi denne tildelingen til våre organisasjoner, oppleves som et skikkelig løft, sier generalsekretær i Misjonsalliansen Arnt H. Jerpstad.

Om årets tildeling sier Kronprinsen dette:
- Det har aldri vært så mange arbeidsledige ungdom i verden, som i dag. Ved å styrke ungdoms tro på seg selv, og legge til rette for at de kan bruke sine ressurser, er viktig for verdensutviklingen på minst tre måter: For det første er menneskelige ressurser kanskje den viktigste faktoren i utviklingen for et lands velferd og verdiskapning. For det andre så har unge mennesker en energi, utholdenhet og evne til nytenkning i forhold til å møte lokale og globale utfordringer på en ny og innovativ måte. For det tredje har vi en historisk mulighet til å utrydde den ekstreme fattigdommen i verden. Entreprenørskap og innovasjon har en viktig rolle å spille i dette arbeidet.

I Norge går pengene til prosjekter som skal styrke barn og unges oppvekstvilkår og fremme inkludering. I utlandet støttes arbeid innenfor helse og utdanning. I fjor gikk støtten til to ungdomsprosjekter som jobber med å styrke ungdommers selvbilde og jobber mot vold, rasisme og rus. Tidligere prosjekter som har fått støtte er forebygging av HIV/Aids i Mosambik (2001), Røde kors’ Leksehjelpen (2003), rehabilitering av barnesoldater i DR Kongo (2004), sports- og helseprosjektet Right to play i Uganda (2005), Kirkens Bymisjons Primærmedisinsk Verksteds ungdomsprosjekt (2006) og mange flere.

Du kan være med å støtte fellesprosjektet ved å ringe 82044050, da gir du automatisk 200 kroner til prosjektet. Din gave vil bli fordelt likt mellom prosjektene i Bangladesh og Ecuador.