Gå til innhold Gå til navigasjon

Tre millioner berøres av vårt bistandsarbeid

I 2011 nådde vi direkte ut til mer enn 600 000 mennesker med vår bistand.


Samlet berøres rundt tre millioner mennesker av arbeidet Strømmestiftelsen bidrar til verden rundt. Til sammen 108 millioner formåls kroner ble brukt til de mange ulike prosjektene vi driver sammen med 114 samarbeidspartnere i Asia, Øst- og Vest-Afrika og Sør-Amerika.Strømmestiftelsen hadde for 2011 et totalbudsjett på 121 millioner kroner, og en låneportefølje på 118 millioner kroner til mikrofinans. Strømmestiftelsen samlet i 2011 inn nærmere 70 millioner kroner. 

Utdanning
For Strømmestiftelsen er utdanning helt grunnleggende i kampen mot fattigdom. I 2011 ble det brukt over 60 millioner kroner på utdanning i våre prosjekter. Vårt andre satsningsområde er mikrofinans.
I tusenårsmålene er skolegang og utdanning helt avgjørende for å oppnå målene om å utrydde ekstrem fattigdom, bedre helse, redusere barnedødelighet, styrke kvinners stilling og mye mer. Utdanning vil for eksempel bidra sterkt til å redusere barnedødelighet og feilernæring, viser en rapport fra UNDP. Studier fra afrikanske land sør for Sahara viser at økt utdanning og kunnskap øker folks støtte til demokrati og motstanden mot totalitære, ikke demokratiske regimer øker.

”Utdanning er det mest effektive våpenet du kan bruke for å endre verden”, sier Nelson Mandela.

I Vest-Afrika har vårt utdanningskonsept Speed School hjulpet flere titalls tusen barn tilbake til skolebenken. Siden 2005 har Speed School vært en viktig del av vår satsing på utdanning i Mali, Burkina Faso og Niger. For få år siden ble det etablert et internasjonalt sekretariat som Strømmestiftelsen har arbeidet mye for å få til. For myndighetene i de tre landene er Speed School nå blitt en del av deres satsing og strategi for å nå tusenårsmålet om utdanning til alle innen 2015.

I Bangladesh får jenter, gjennom vårt Shonglap-program, utdanning som gir dem trygghet på egne valg og som hjelper dem til å forstå sine rettigheter og plikter i samfunnet. I Nepal skal vi gjennom utdanning hjelpe kasteløse unge jenter og gutter fra Dalit-samfunnet til å ta en plass i samfunnet. I Sør-Sudan utdanner vi lærere, og hjelper barn tilbake til skolebenken. Eksemplene er mange.

Mikrofinans
Strømmestiftelsens årsrapport for 2011 viser også at vi, gjennom vårt mikrofinansarbeid, når ut til 400 000 mennesker. Av dem er over 80 prosent kvinner.

Strømmestiftelsen har fortsatt en lav administrasjonskostnad som ligger på vel fire prosent, og en innsamlingskostnad som ligger på vel 11 prosent. Formålskostnadene er på hele 84,1 prosent. 

Strømmestiftelsen har i 2011 avdekket fem tilfeller av økonomiske uregelmessigheter og underslag blant fem av våre samarbeidspartnere. I tre av tilfellene er samarbeidet med partner sagt opp, mens det i to av tilfellene, etter samtaler og oppfølging, er lagt et grunnlag for videre samarbeid. Tapene utgjør til sammen 241 000 kroner. I Strømmestiftelsen har vi nulltoleranse for korrupsjon, og arbeidet med å forebygge korrupsjon har høy prioritet.


For mer informasjon:
Generalsekretær Øyvind Aadland – tel; 90564911
Pressekontakt – Egil Mongstad – tel; 95289394